Semlyén István

oldal nyomtatása Share

Semlyén István (Bp., 1916. nov. 10. – 1987. máj. 29. Kv.) – közíró, műfordító, esszéista, ~ Éva férje. Középiskolai tanulmányait Kolozsváron és Bukarestben végezte (1940). Illegális baloldali szervezetben való tevékenység miatt 1932-ben kizárták az ország összes középiskolájából, magántanulóként érettségizett. Ezután Kolozsváron jogi tanulmányokat folytatott (1940–45), jogtudományi licen­ciátust és államtudományi doktorátust szerzett. 1934–38 között az *Új Kelet kolozsvári napilap riportere. 1942–44-ben munkaszolgálatos a keleti fronton, hazatérése után 1945–48 között a MÁGISZ szövetkezet egyik vezetője. Ekkor koholt vádak alapján letartóztatták, de egyévi vizsgálati fogság után szabadon engedték. 1949-től nyugdíjazásáig (1978) a Román Akadémia kolozsvári fiókjának keretében a volt unitárius kollégiumi könyvtár főkönyvtárosa volt. Közben 1950–54 között az Országos Szakszervezeti Tanács könyvkiadójának fordítókollektíváját vezette.

Első írását az *Új Kelet közölte 1934-ben. Főképp a demográfia, a társadalmi, gazdasági válságjelenségek foglalkoztatták. Egész írói munkásságát jellemzi az, amit Tóth Sándor a Védekező tudomány című könyve kapcsán kiemel: „a téma nemzetközi irodalmában való tájékozottsága” és „publicisztikai-esszéírói vénája” (*Korunk 1975/1–2).

Gyűjteményes kötetekben megjelent fontosabb tanulmányai: Az ellenkultúra forrásvidékén (in: Korunk Évkönyv 1974); Országos és nemzetiségi népszaporodás (in: Korunk Évkönyv 1980); Ember és emberiség a népözön korában (in: Korunk Évkönyv 1983/84). Tanulmányai jelentek még meg a TETT-ben és a Fizikai Szemlében.

Önálló kötetei: Védekező tudomány (esszé, Buk. 1974); Modern mítoszok (esszé, Bp. 1979); Kétmilliárd lélek (esszé, Buk. 1980); Illúziók lázadása (publicisztikai írások, uo. 1984); Szerelem, párválasztás, család (uo. 1987).

Műfordításai: C. Ignătescu: Moldva őrizői (Méhes Györggyel, György István álnéven. Buk. 1956); Francisc Munteanu: A szobrok sohasem nevetnek (névtelenül, Buk. 1959); Al. I. Ştefănescu: Pereckirály (Buk. 1960); Gică Iuteş: Crisanta udvarháza (a fordító nevében betűhibával, Buk. 1961); M. Babeş – I. Igiroseanu: Babeş (Buk. 1964); Ieronim Şerbu: Az emlékek hídja (Buk. 1966); Georges Simenon: A sárga kutya (Buk. 1966); Samuel Pepys naplójából (1660–1669) (uo. 1970 = Téka); A kozmosz hullámhosszán (válogatás a román tudományos-fantasztikus irodalomból, uo. 1970); Jack London: Fehér agyar (Kv. 1970); Ész istennő nevében. Tallózás a Moniteur két évfolyamában. 1793–1794 (Buk. 1977 = Téka); Népesedésrobbanás – egyke. Tallózás a népesedéstudomány irodalmában, különös tekintettel T. R. Malthus művére (Buk. 1982 = Téka).

Írói álnevei: Dán János, György István, Iklódi István. Szignói: …én, …-m-n, s. i.

Salló Ervin: Sokarcú tudomány. *A Hét 1974/49. – Barzilay István: Filozófiai könyv a tudomány védelmében. *Új Kelet 1974. szept. – Szőcs István: Védekező tudomány. *Előre 1974. nov. 17.; uő: Kétmilliárd lélek. *Előre 1980. okt. 10. – Tóth Sándor: Janus-arcú tudomány. *Korunk 1975/1–2. – Kovács Attila: A tagadás kultúrájáról. *Echinox 1975/7–8. – Tar Károly: Felkiáltójel. *Ifjúmunkás 1975/47. – Vekerdi László: Tudományos kísértetjárás. Neookkultizmus és modern tudomány. Természet Világa 1978/7. – Beke György: Védekező tudomány? … Mitől védekezik? Beszélgetés S. I.-nal. *A Hét 1978/47. – Bata Imre: Könyvszemle. Népszabadság 1979. aug. 7. – lbj: S. I.: Modern mítoszok. *Kritika 1980/1. – Varga Domokos: Számok és lelkek. Élet és Irodalom 1980. okt. 4. – Bodó Barna: A népesedés sokarcú gondja. *A Hét 1980/46. – Fábián Ernő: A népességnövekedés kérdőjelei. *Korunk 1981/3. – Gergely András: Kétmilliárd lélek. Mozgó Világ 1981/8. – Lászlóffy Aladár: A műanyag civilizáció valódi válsága. Interjú S. I.-nal. *Előre 1981. okt. 4. – Wisinger István: Sok vagy kevés. Beszélgetés népesedési világtendenciákról. Élet és Irodalom 1982. dec. 17. – Murádin Jenő: Könyvtártól könyvtárig. Dr. S. I. pályarajzához. *Igazság 1983. ápr. 1. – Zöldi László: Barna pötty. Élet és Irodalom 1984. nov. 10. – Derzsi Zoltán: Újjáéledő ordas eszmék ellen. *A Hét 1985/6. – Rostás Zoltán: Tudás és tapasztalat. *Igazság 1985. ápr. 5. – Gáll Ernő: Fellázadt vagy elveszett illúziók? *Korunk 1986/9. – Herédi Gusztáv: Búcsú S. I.-tól. *Korunk 1987/6. – Gáll Ernő: Vak-e a szerelem? *Utunk 1988/15.

(F. M. – S. Zs.)