Seres-Sturm Lajos

oldal nyomtatása Share

Seres-Sturm Lajos (Brád, 1931. aug. 21.) – orvosi szakíró, ~ Magda férje. Középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban (1950), egyetemi tanulmányait a marosvásárhelyi *OGYI-n végezte (1956). Egy évet a brádi tbc-szanatórium tüdősebészeti osztályán dolgozott; 1958-ban kinevezték tanársegédnek a marosvásárhelyi *OGYI anatómia és fejlődéstani tanszékére. 1965-től adjunktus, az orvostudományok doktora (1967), előadótanár (1972), majd professzor (1990-től), 1989–2001 között tanszékvezető, nyugdíjasként 2007-ig konzultáns professzor. Közben 1967-ben elnyerte az orvostudomány doktora címet, 1990-től doktorátusvezető, 1995–2000 között prorektor. Párhuzamosan 1959-től a marosvásárhelyi Ortopédiai Klinikán szakorvos (1963), majd főorvos (1973–2006). 1992-ben megszervezte a nagyszebeni Állami Egyetem Orvosi Karának anatómia és fejlődéstani tanszékét, amelynek 1998-ig tanszékvezető professzora volt. Közben 1996-ban vendégprofesszor Costa Ricában, 1998-ban Brazíliában.

Főbb kutatási területei: a máj hipoxiás ártalmai, a máj regenerációja, a kísérletes cirrhosis reverzibilitása, csontbiológiai alapkutatások (csont­hegképződés, csontátültetés és integráció), valamint klinikai anatómiai és ortopédiai kérdések (csípő endoprotetika, osteoporózis), az anatómia oktatásának időszerű kérdései. Több mint 400 szakközlemény szerzője és társszerzője. Tudományos eredményeit hazai (Orvosi Szemle, Morfologia, Chirurgia, Rev. Rom. Citol. Embriol.) és külföldi szakla­pokban (Naturwissenschaften, Kísérletes Orvostudomány, Acta Mor­phologica, Epatologia, Experim. Pathol., Acta Anat., Anat. Anzeig, Quarter, Anat. Pract.) közölte, ezenkívül számos hazai és nemzetközi kongresszuson ismertette (Franciaország, Németország, Spanyolország, Olaszország, Csehszlovákia, Belgium, Svájc, Portugália, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Brazília, Kína, Dél-Afrika).

A Romániai Anatómusok Társaságának alapító tagja és alelnöke, több európai és amerikai nemzetközi anatómiai társaságnak és oktatási bizottságnak, az MTA külső köztestületének tagja (2000), a Nemzetközi Anatómiai Társaságok Federációjának szervezőbizottsági tagja (1979–96), a Nagyszebeni Egyetem díszdoktora (1999).

Szakkönyvei: Regenerarea ficatu­lui (Maros Tiborral, Buk. 1969. A Román Akadémia Marinescu-díjával 1974-ben kitüntetett mű); Anatomie şi fiziologie farmaceutică (*Seres-Sturm Magdával, Mv. 1990); Neuro­anatomie (Buk. 1993 és 1995; újrakiadás *Seres-Sturm Magdával, Pávai Zoltánnal és Dénes Loránddal, uo. 2006; románul is); Anatomie cervico-oro-facială (Virgil Nicoles­cuval és Matusz Péterrel, Tv. 1995); Osteo-artro-miologie (társszerzőkkel, uo. 1995); Angiologie şi neuro­logie (társszerzőkkel, uo. 1995); M. Vidic: Anatomia omului. Atlas fotografic. Traducere, termino­logie (társfordító B. Solomon, Buk. 2001); A törzs anatómáţja (társszerzők Pávai Zoltán és *Seres-Sturm Magda, uo. 2004); A fej és a nyak anatómiája (társszerzők Remus Şipoş és Dénes Loránd, uo. 2005); A végtagok anatómiája (társszerzők Pávai Zoltán, *Seres-Sturm Magda és Dénes Loránd, uo. 2005); Általános embriológia (társszerzők *Seres-Sturm Magda és Gogolák H. Edit, uo. 2005; románul uo.); Részletes embriológia. Organo­genézis (társszerzők Gogolák H. Edit és Pávai Zoltán, uo. 2006. 3. jav. kiad.); Neuroanatómia (társszerzők *Seres-Sturm Magda, Pávai Zoltán és Dénes Loránd, uo. 2006; románul is).

Kőnyomatos egyetemi jegyzetei (magyarul és románul): Az emberi test leíró és tájanatómiája (I–V. Maros Tiborral és Lázár Lászlóval, Mv. 1969–84); A végtagok anatómiája (uo. 1974); Gyakorlati anatómia (Maros Tiborral, uo. 1987); Az idegrendszer anatómiája (uo. 1993); Általános és részletes embriológia (Gogolák Edittel, uo. 1995); Anatómia és élettan (Rácz Lajossal és *Seres-Sturm Magdával, uo. 1995).

Egyetemi tankönyvei: A végtagok anatómiája (Mv. 1995–2007); A törzs anatómiája (uo. 1996–2007); A fej és a nyak anatómiája (uo. 2000–2007); Általános és részletes embriológia. I–II. (uo. 1995–2007); Neuroanatómia (uo. 1997–2007), valamennyi társszerzőkkel, több kiadásban.

(Á. Z. – P. M.)