Sinka Zoltán Tibor

oldal nyomtatása Share

Sinka Zoltán Tibor (Torda, 1925. febr. 19. – 2000. jún. 6. Kv.) – germanista, tankönyvíró. Segesváron és Besztercén tanult, a kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban érettségizett (1943). Egyetemi tanulmányait a Ferenc József, a Pázmány Péter, valamint a Bolyai Tudományegyetemen folytatta, itt szerzett román–német–lélektan szakos tanári diplomát 1947-ben. A BBTE-n doktorált, doktori értekezésének témája az ószász és óangol szövegek ragozásának összehasonlítása.

1946–59 között az Unitárius Főgimnáziumban, illetve utódiskolájában, a Brassai Sámuel Líceumban, valamint Zilahon tanított. 1959-től a BBTE német tanszékén középkori német irodalmat és összehasonlító germanisztikát adott elő nyugdíjazásáig (1985). 1994-től vendégtanárként német irodalom kurzusokat tartott a BBTE-n és Marosvásárhelyt, a Dimitrie Cantemir Egyetemen.

Zilahi tanárkodása idején a volt Wesselényi Kollégium háború alatt feldúlt könyvtárát rendezve, ismeretlen Ady- és Csinszka-leveleket talált, amelyeket a nagyváradi Ady Múzeumban helyezett el. Felfedezéseit előbb a zilahi Szabadságban (1950), majd Ismeretlen levelek Adyhoz (Három Emil Isac-levél) címmel a Korunkban (1957/11) és Csinszka levele Ady Endre szüleihez címmel a NyIrK-ben (1971/2) közölte. Mittel­hoch­deutsche Dichtung im Kontext der Gesammteuropäischen Literatur c. tanulmánya a Studia Universitatis Babeş–Bolyai (Seria Philologia) hasábjain jelent meg (1971).

Neve több kötetén Sinka Zoltán.

Átdolgozásában 1961–1970 között mintegy húsz középiskolás német tankönyv jelent meg.

Német nyelvi egyetemi tankönyvei: Prelegeri de gramatică istorică şi comparată a limbilor germanice (1973); Curs practic de limba germană pentru Facultatea de Ştiinţe Econo­mice (1975, 1977); Limba germană pentru studenţii Facultăţii de Drept (1976); Studii de germa­nistică. I–II. (1979, 1983); valamennyi a BBTE kiadásában.

(F. M.)