Sipos Bella [Izabella]

oldal nyomtatása Share

Sipos Bella [Izabella] (Szőlősgyula, 1918. dec. 3. – 2000. febr. 19. Brassó) – író, publicista, folklorista. ~ András anyja. Gödöllőn, majd Budapesten járt középiskolába, 1936-ban érettségizett. Könyvtárosi és szociológiai főiskolát végzett Budapesten (1939), közben 1936–40 között *munkás volt a Kőbányai Tápszergyárban, majd tisztviselő a Magyar Vegyiműveknél (1940–45). Férjhezmenetele után Brassóban élt, 1945–48 között a *Népi Egység belső munkatársa, 1948–68-ban az *Előre brassói tudósítója, az ötvenes években a brassói irodalmi kör vezetője volt.

Művei: Szívkertem virágai (versek, Bp. 1939); Az okos macska. Malozsa-völgyi és csángóvidéki népmesék (néprajzi gyűjtés Horváth Istvánnal, Buk. 1948); Mackó Marci kalandjai (gyermekkönyv, uo. 1961; újrakiadás uo. 1963; ua. románul Jipa Bokor és Petre Bokor fordításában 1963-ban, németül Else Kornis fordításában 1964-ben); A búzaszem, a kendermag és a vaskalán (csángó népmese­feldolgozás, uo. 1969); Ágrólszakadt rokonság (ifjúsági regény, uo. 1970); Hét guzsaly aranyszösz (mesék, uo. 1975); Dió Dénes a hordóban (uo. 1987).

H. A. [Halász Anna]: Nagyerejű János. Romániai *Magyar Szó 1949. nov. 27. – Apáthy Géza: Igazgyöngyök. *Új Idő 1969. ápr. 3. – Beke György: Tündérvilág Csángóföldön. *Előre 1969. okt. 18.; uő: A gyermekolvasónak mindig szüksége lesz a mese esztétikai értékeire, etikai tanulságaira. *A Hét 1987/49. – Kormos Gyula: S. B.: Ágrólszakadt rokonság. *Utunk 1970/49. – (B. L.) [Csutak Levente]: Búcsúszó. *Brassói Lapok 2000. febr. 25. – márc. 2.

(G. D.)