Sisak Ernő

oldal nyomtatása Share

Sisak Ernő (Csávos, 1916 – ? Tv.) – műszaki író. Középiskolai tanulmányait a temesvári piarista főgimnáziumban végezte 1933-ban; elektromérnöki oklevelet a temesvári Politechnikai Intézetben szerzett. 1953-ban Harkovban doktorált. 1940-től 1949-ig a nagyszebeni villamos­műveknél dolgozott. Miután a Szovjetunióból visszatért, a Román Akadémia temesvári műszaki kutatóközpontjába került, s egyúttal oktató- és kutatómunkát végzett a temesvári Politechnikai Intézetben is. 1968-tól a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Temes Megyei Tanácsának elnöke volt.

Kutatótevékenysége a kavitáció és a szárnyszelvények áramlásának kérdéseire s azoknak a vízgépekre való alkalmazására összpontosult. Foglalkozott a szélerőgépek áramlástanával is. Új eljárású szélerő­berendezést szabadalmaztatott. Több romániai és külföldi tudományos ülésszakon szerepelt dolgozataival. Tanulmányokat közölt a Román Akadémia és a temesvári Politechnikai Intézet kiadványaiban. Szakdolgozatainak száma (közlemények, szakcikkek, szerződéses kutatások, szabadalmak) meghaladja a százat. Ismeretterjesztő írásai a Szabad Szóban, A Hétben, a TETT-ben, Kilátóban és a Karpathen Rundschauban jelentek meg.

(Sz. J.)