Somlyai László

oldal nyomtatása Share

Somlyai László (Szilágysomlyó, 1919. febr. 18. – 1975. ápr. 26. Drezda) – író, újságíró. Középiskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, Debrecenben folytatta, ott is érettségizett 1936-ban. Nápolyban folytatott közgazdasági tanulmányokat, majd Kolozsváron jogot hallgatott. A Bolyai Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát 1946-ban.

Közölt a Brassói Lapokban, a Népújságban, a Korunkban; bel- és külpolitikai munkatársa volt a *Világosság (1944–47), szerkesztőségi titkára az Igazság, felelős szerkesztője a zilahi *Szabadság (1947–49) c. lapoknak; majd a kolozsvári *Állami Magyar Színház helyettes irodalmi titkára lett.

Első írását a Keleti Újságban, a numerus valachicusszal kapcsolatban 1936-ban közölte, Hetvenöt százalék címmel.

Művei: A kereskedő és a kereskedelem helyzete a szocialista államban (Kv. 1945); Zsuzska (vígjáték, Nv. 1960); A Fiú meg az Asszony (regény, Buk. 1969); Fráter György (színmű, uo. 1970); Táncosnő a hegyen (regény, Kv. 1982).

Írói álnevei: Lajosfalvy László, Sáry László.

Kormos Gyula: S. L. A Fiú meg az Asszony. *Utunk 1969/15. – Robotos Imre: Csillagok között. Uo. 1969/26. – Beke György: S. L. *A Hét 1975/11.

(S. Zs.)