Soós Pál

oldal nyomtatása Share

Soós Pál (Mv., 1920. márc. 9. – 1996. jún. 20. uo.) – kémiai szakíró. Középiskoláit szülővárosában, a Református Kollégiumban végezte (1939). Egyetemi tanulmányait Kolozsváron, előbb az I. Ferdinand Egyetemen, majd a *Ferenc József Tudományegyetemen folytatta, ahol 1944-ben elnyerte a kémiai tudományok doktora címet is. 1942–44 között gyakornok volt. Hazatérve Marosvásárhelyre 1944–48 között a Református Kollégiumban és a Mezőgazdasági Szakközépiskolában tanár, 1948–49-ben az *OGYI biokémiai tanszékén tanársegéd. 1949–53 között a Közegészségügyi Intézet élelmiszerkutató laboratóriumának főnöke, 1953-tól nyugdíjazásáig (1985) az *OGYI Gyógyszerészeti Karán adjunktus, előadótanár, majd professzor; 1967–72 között tanszékcsoport-vezető, végül az analitikai kémiai tanszék vezetője.

Tudományos tevékenysége új analitikai módszerek kidolgozására és kémiai anyagok hazai nyersanyagokból való előállítására, valamint erdélyi ásványvizek makro- és mikroelem-tartalmának meghatározására irányult. Eredményeit a Studii şi Cercetări de Chimie, Studii şi Cercetări de Igienă şi Sănătate Publică, Igiena, Farmacia, Orvosi *Szemle, *Gyógyszerészeti Értesítő c. folyóiratokban közölte. Dolgozatot írt Nyulas Ferenc ásványvizekkel kapcsolatos munkájáról (Orvosi *Szemle 1958) és Mátyus István balneológiai tevékenységéről (Orvostörténeti Közlemények 1968). Ismeretterjesztő előadásokat tartott a helyi *rádió magyar adásaiban, cikkeket közölt a Vörös Zászló napilapban.

Kötete: Nyulas Ferenc (Spielmann Józseffel, Buk. 1955).

Kőnyomatos egyetemi jegyzetei: Bevezetés a kémiai analízisbe. I. Minőségi analízis (Mv. 1955); II. Mennyiségi analízis (uo. 1958); Îndreptar de lucrări practice de chimie analitică calitativă (uo. 1976); Minőségi analitikai kémia (uo. 1980; ua. románul is); Mennyiségi analitikai kémia (uo. 1981; ua. románul is).

Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai (Kv. 2002).

(M. E. – P. H. M.)