Sorbán Angéla

oldal nyomtatása Share

Sorbán Angéla (Lövéte, 1965. febr. 5.) – *szociológiai író. Székely­udvar­helyen, az 1. sz Ipari Líceumban érettségizett (1983), majd a BBTE-n végzett, *szociológia szakon (1988). Előbb a csángók lakta Bákó megyei Gyoszén községben, 1990–95 között Mezőteremben, 1995–96-ban Szatmárnémetiben, a Kölcsey Ferenc Elméleti Líceumban tanított. 1994–98 között a budapesti *Balázs Ferenc Intézet tudományos főmunkatársa, jelenleg a kolozsvári Trend Társadalomkutató *Műhely vezetője.

Első tanulmányát (Egy erdélyi közvéleménykutatás tanulságai) a Magyarság és Európa c. folyóirat közölte (1993). További fontosabb szaktanulmányai: Szociológiai felmérés a határon túl élő magyar közösségek körében az asszimiláció folyamatairól (*Magyar Kisebbség 1997/3–4); Nemzeti jellemvonások az erdélyi magyarság értékrendjében (Limes 1998/4; ua. románul a Györgyjakab Izabella szerkesztette Radiografia asimilării c. kötetben, Sepsiszentgyörgy 2002); A vállalkozás mint cselekvés és létforma (mindhárom társszerzője Dobos Ferenc, *Magyar Kisebbség 1999/4); Beszélgetések a státustörvényről (Nagy Katával, *Magyar Kisebbség 2002/3). A Romániai magyar évkönyv 2000. évi kötetében (Kv.–Tv. 2000) Az erdélyiségről, a 2001. évi kötetben Hazajöttem Magyarországról, a 2003. évi kötetben Együtt? Egymás mellett? Beszélgetések a román–magyar viszonyról címmel közölt tanulmányokat.

Önálló kötetei: Erdély magyar értelmisége (Bp. 2003); Örökölt dilemmák. Beszélgetések a romániai magyar társadalomról (Kv. 2004; mindkettő Nagy Katával).

(B. K.)