Steiner Simon

oldal nyomtatása Share

Steiner Simon (Tv., 1856. júl. 13. – 1924. uo.) – matematikai szakíró. Középfokú tanulmányait szülőváro­sában végezte, majd matematikából és fizikából szerzett tanári oklevelet a budapesti egyetemen. Bölcsészeti dok­torátusa is volt. A makói főgimnáziumban, majd a temesvári állami főreáliskolában tanított 1919-ig. Mivel nem tette le a román állampolgári hűségesküt, haláláig a temesvári Zsidó Líceumban működött tanárként. Sok tanulmányt írt és közölt szakla­pokban.

Kötetei: A reciprok poláris kúpszeletek nevezetesebb tulajdonságai (Tv. 1884); Népszerű csillagászati értekezések (uo. 1893).

(Sz. J.)