Stepper Vilmos

oldal nyomtatása Share

Stepper Vilmos (Tv., 1899. szept. 3. – ?) – író, újságíró. Középfokú tanulmányait szülővárosában, az Állami Főgimnáziumban végezte. Hadi érettségit tett, majd önkéntesként kikerült az olasz frontra, a tüzérséghez. Az összeomlás után Magyarországra visszatérve harcolt a Vörös Hadseregben, a proletárdiktatúra bukása után sikerült Temesvárra menekülnie, ahol a Temeswarer Zeitung újságírója lett. Cikkeket, tudósításokat küldött a Pester Lloydnak is. Elsőként közölt dokumentált riportot magyar és német nyelven Ady Endre temesvári ítélőtáblai díjnokoskodása hónapjairól. 1920-ban novelláskötete jelent meg (Ritta. Tv. 1920), s rendszeresen szerepelt írásokkal a *Temesvári Hírlap és a *Brázay Emil szerkesztette A *toll hasábjain is. 1924-ben a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot és Olaszországot is felkeresve Párizsba utazott, ahonnan tudósításokat, beszámolókat küldött a temesvári lapoknak. Temesváron adta ki 1926-ban Tristis néven Brom-delirium c. kisregényét. Párizsban, Berlinben, Bécsben és több más európai nagyvárosban próbált szerencsét. Az 1920-as évek végén Nizzában telepedett le, itt turisztikai vállalatot alapított, később Genfben, a Népszövetség székhelyén laptudósítóként működött: a bécsi Neue Freie Presse és más világlapok foglalkoztatták. Párizsban jelent meg 1939-ben francia nyelven írt Mon espace vital c. regénye. Európai idill c. novelláját *Méliusz József fordításában a *Korunk közölte (1940/6). A II. világháború idején részt vett a francia ellenállásban. 1941-ben Lyonban letartóztatták s valószínűleg deportálták. További sorsa ismeretlen.

Álneve: Tristis.

-nyl-: „Signore Stepper”. *Temesvári Hírlap 1924. aug. 7. – -ga: Találkoztam Tristisszel. *Temesvári Hírlap 1924. szept. 13. – Bach Gyula: Brom-delirium. *Temesvári Hírlap 1927. jan. 5. – Stepper Vilmos mondja Genfben. *Temesvári Hírlap 1933. dec. 2. – Eduard Schneider (kiad.): Literatur in der „Temeswarer Zeitung”. 1918–49. München 2003.

(SZ. J.)