Bódi Sándor

oldal nyomtatása Share

Bódi Sándor (Szatmár, 1925. dec. 25.) – fizikai szakíró. Elemi és középiskolai tanulmányait Szatmáron végezte, 1952-ben tanári diplomát szerzett a Bolyai Tudományegyetem matematika-fizika karán. Az egyetem keretében kezdte pályáját, 1972-től egyetemi tanár a Babeş–Bolyai Tudományegyetem elektronika tanszékén. A fizikai tudományok doktora. A kísérleti fizika terén az elektroncsövek jelleggörbéivel, az elektronspinrezonanciával, dielektrumok és félvezetők fizikájával foglalkozik, hazai és külföldi szakfolyóiratokban közölt tudományos dolgozataival nemzetközi elismerést váltott ki. Népszerűsítő cikkeit a Matematikai és Fizikai Lapok s A Hét közli. Több egyetemi jegyzet szerzője és társszerzője. 1974-től 1978-ig Kinshasában a Zairi Nemzeti Egyetem politechnikai fakultásán adott elő. A Fizikai kislexikon (Kriterion Kézikönyvek 1976) társszerzője.