Suba Lajos

oldal nyomtatása Share

Suba Lajos (Szilágygörcsön, 1886. jan. 5. – 1946. febr. 4. Szilágy­főkeresztúr) – költő. A zilahi Wesselényi Kollégiumban érettségizett 1906-ban, majd közigazgatási tanfolyamot végzett Marosvásárhelyen. Nevelő a Degenfeld-birtokon, Hadadban, majd jegyzőgyakornok Magyarláposon (1907), aljegyző (1912), vezető jegyző Diósadon (1915–35); 1940-től haláláig körjegyző Szilágy­fő­keresztúron.

Első versei 1910-ben a magyarlá­posi Ciblesalja c. lapban jelentek meg (amelynek társszerkesztője is volt). Később a zilahi Szilágyságban közölt.

Verskötetei: Bíboros felhők (Magyar­lapád 1910); Irka-firka (versek, Zilah 1927); Felharangozott lélekkel (uo. 1936).

Írói álneve: Persuba.

Vita Zsigmond: Irka-firka. S. L. verskötete. *Pásztortűz 1927/11. – Oameni de seamă ai Sălajului. II. Zilah, é. n. Kiss Lehel: Felharangozott lélekkel – adalékok S. L. életrajzához. Sarmasági Hírmondó 2009/3.

(S. Zs.)