Sulyok István (Lugos, 1891. jan. 29. – 1945. Bad Aibiling, Németo.)

oldal nyomtatása Share

Sulyok István (Lugos, 1891. jan. 29. – 1945. Bad Aibiling, Németo.) – kisebbségpolitikai szakíró, szerkesztő. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Kolozsváron folytatta. 1912-ben Krassó-Szörény vármegyében járási szolgabírónak nevezték ki, s ezt a tisztséget töltötte be a román közigazgatási hatalomátvételig. 1918 őszén a helyi radikális-szocialista mozgalom vezetője. 1920-ban felelős szerkesztője és vezető publicistája a Krassószörényi Lapoknak. Egy ideig kertészkedésből próbált megélni, majd 1922-ben Jakabffy Elemérrel és Willer Józseffel együtt megalapította a *Magyar Kisebbség c. nemzetpolitikai folyóiratot, s annak 1924-ig felelős szerkesztője is volt. 1924-től, Kolozsvárra költözve, az Erdélyi Bankszindikátus főtitkára, 1925-től az *Ellenzék szerkesztője. 1927-ben az erdélyi magyarság nemzetközi jogvédelmére létrehozta a Romániai Magyar Népliga Egyesületet, 1928-ban a Juventus-irodát, amely az *EMKE feladatkörét vállalta volna magára. 1930-tól az *OMP Intézőbizottságának tagja, ennek listáján 1932-től a román parlamentben képviselő, a nagyváradi *Erdélyi Lapok kolozsvári szerkesztője, 1939-től a *Magyar Lapok főmunkatársa. Még ugyanabban az évben áttelepült Magyarországra, ahol a jobboldali Magyarság munkatársa lett.

Cikkeiben, tanulmányaiban a kisebbségi magyarság helyzetével, művelődési kérdéseivel foglalkozott; 1931-ben megfogalamazta a „zárt társadalom” elképzelését, amelynek gondolatmenetét követve, a harmincas évektől a nemzetiszocialista ideológia és a népközösségi modell népszerűsítője lett az erdélyi magyar sajtóban.

Fritz Lászlóval szerkesztette és kiadta az Erdélyi magyar évkönyv (1919–1929) c. kötetet (Kv. 1930), amely az erdélyi magyar kulturális és közművelődési intézményrendszerben a román hatalomátvételt követő első évtizedben végbement változásokat vette számba, pontosan adatolva az eseményeket és folyamatokat.

Önálló kötete: A kisebbségi kérdés szociológiai oldala (Kv. 1931).

(sz.): Mai problémák. Erdélyi magyar évkönyv. *Keleti Újság 1930. nov. 13. – F. A. [Fischer Aladár]: A kisebbségi kérdés szociológiai oldala. *Vasárnap (Arad) 1932/2. – Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1941. 63. – Balázs Sándor: Átfedések az autonómiában. Az autonómia gondolata a húszas-harmincas években. *A Hét 1992/8. – Bárdi Nándor: A romániai *magyar kisebbségpolitika stratégiái a két világháború között. Regio 1997. (Szerinte S. I. halálának éve 1963.) – Horváth Szabolcs Ferenc: A romániai Országos *Magyar Párt viszonya a jobboldali áramlatokhoz a harmincas években. *Magyar Kisebbség 2003/3.

(D. Gy – Sz. J.)