Sükösd Éva

oldal nyomtatása Share

Sükösd Éva (Kv., 1928. júl. 22.) – földrajzi szakíró, ~ János felesége. Iskoláit szülővárosában végezte, a Bolyai Tudományegyetemen, földtan–földrajz szakon szerzett tanári oklevelet (1953). Előzőleg már tanított a kolozsvári református elemi iskolában (1947–48), majd a besztercei állami elemi iskolában (1948–50); az egyetemi diploma megszerzése után tanársegéd és tudományos kutató a Bolyai Tudományegyetemen, majd a BBTE-n (1953–70); tanár a kolozsvári Pedagógiai Továbbképző Intézetben (1970–77). 1977-ben férjével együtt kitelepült Magyarországra, itt nyugdíjazásáig a budapesti Központi Statisztikai Hivatal alkalmazottja.

Szaktanulmányait 1960-tól társa­dalomföldrajzi témakörben társszerzőkkel román nyelvű folyóiratokban, legnagyobbrészt a Studia Univ. Babeş–Bolyai földrajzi sorozatában közölte. Magyar nyelvű írásainak témája a tanítás módszertana, ezek a Tanügyi Újságban jelentek meg.

(T. J.)