Szabó András (Kovászna, 1953. dec. 1.)

oldal nyomtatása Share

Szabó András (Kovászna, 1953. dec. 1.) – műkritikus, képzőművész. Középiskoláit Csíkszeredában végezte (1972), majd a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola design szakán szerzett diplomát (1975–79). Előbb a csíkszeredai bútorgyár keretében belépítészként foglalkoztatták. Ekkor készítette az új *Hargita Szálló halljának monumentális térplasztikáját. 1986-tól a Csíki Múzeumban dolgozott *Nagy Imre hagyatékának gondnokaként, 1990–2003 között a múzeum igazgatója (abban az időben hozza létre a *Hargita Visual Art képzőművészeti egyesületet), azóta a zsögödi *Nagy Imre Képtár kurátora.

Képzőművészként grafikáiból, festményeiből (1980-tól) számos kiállítást rendezett bel- és külföldön. *Művészeti tárgyú cikkei, kritikái 1986-tól a *Hargita, majd a *Hargita Népe, az Erdélyi *Művészet hasábjain, a Csíki Székely Múzeum Actá-jában jelentek meg. Több közlésben foglalkozott *Nagy Imre *művészetével (Nagy Imre *művészete és a szokások. Acta 1995; A Székelyföld művésze, *Nagy Imre (in: Külön világban és külön időben. A 20. századi magyar képzőművészet Magyarország határain kívül. Bp. 2001); A parasztfestő emlékezete születésének 110 éves évfordulóján (in: Csíkszereda város évkönyve 2003). Elkészítette *Nagy Imre Csíkszeredában, illetve Zsögödön kívül (Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Alsógödön Kurucz Istvánné gyűjteményében) fellelhető képzőművészeti hagyatékának katalógusait (Acta 1996, 1997, 1998).

Kötetei: Nagy Imre érdemes művész életrajzi vonatkozású dokumentumainak repertóriuma (Csíkszereda 1993); Nagy Imre Emlékház és Képtár, Csíkzsögöd (uo. 1994); Csík­zsögöd – *Nagy Imre Képtár (Székely­udvarhely 1995); A bő fény forrása (monográfia *Nagy Imréről, Csíkszereda 2006).

Váli József: Látogatóban Sz. A. festőművésznél. *Hargita 1986. febr. 16. – Székedi Ferenc: Sz. A. tájképei. *Hargita 1989. szept. 24. – Pogány Gábor: Gondolatok Sz. A. csíkszeredai festőművész kiállításának megnyitóján. *Hargita Népe 2000. szept. 29.

(D. Gy.)