Szabó Árpád (Szilágynagyfalu, 1952. márc. 26.)

oldal nyomtatása Share

Szabó Árpád (Szilágynagyfalu, 1952. márc. 26.) – honismereti író. A szilágysomlyói Simion Bărnuţiu Líceumban érettségizett (1971), majd Aradon elvégezte a meteorológiai szaktechnikumot is (1973), később a Babeş–Bolyai Egyetemen földrajz–orosz szakos tanári diplomát szerzett (1980). Előbb hidrológus volt Székelyhídon (1974–76), majd földrajzot tanított Zilahon (1980–83). Azután újra hidrológusként dolgozott (1983–90), 1990 óta ismét tanár Zilahon.

Természetismereti írásai 1979-től jelennek meg A Hétben, 1990-től a Szilágysági Szó, Szilágyság, Erdélyi Gyopár, Szilágysági Vidéki *Napló hasábjain. A varsolci víztárolóról írott tanulmánya az Ora Şcolii c. tájékoztató közlönyben (1992/4) látott napvilágot.

Az Erdélyi túrák c. turistakalauzban (Bp. 2002) a Meszes-hegységet ismertette, az *EKE kiadásában megjelent Múlt és jelen c. kötetben (Kv. 1996) a Meszes környéke turisztikai vázlatát írta meg, a Zilahi körkép c. háromnyelvű kötetben (Zilah 2002) Zilah városát és környékét mutatta be.

(S. Zs.)