Szabó Árpád Töhötöm

oldal nyomtatása Share

Szabó Árpád Töhötöm (Székely­udvarhely, 1975. okt. 28.) – néprajzkutató. A székelyudvarhelyi Tanítóképzőben szerzett diplomát (1995), majd a BBTE-n magyar–néprajz szakból egyetemi oklevelet (1999). Tanulmányait (1997-ben, ill. 1999-ben) a debreceni, majd a budapesti egyetem néprajzi tanszékén egészítette ki; Cigányokról alkotott képek c. magiszteri dolgozatát a BBTE-n 2000-ben védte meg.

1999–2001 között a rugonfalvi Általános Iskola tanára volt, 2001-ben néhány hónapig a kolozsvári Tranzit Alapítvány munkatársa, 2001 októberétől kutató a *Kriza János Néprajzi Társaság kolozsvári intézetében, 2005 februárjától tanársegéd a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén.

Néprajzi tárgyú írásai a Néprajzi Látóhatárban és a Magyar Kisebbségben jelentek meg; gyűjteményes kötetekben napvilágot látott fontosabb tanulmányai: „Közös asztalt nem ülünk”. Egy gazdatársaság közösség- és intézményvizsgálata (in: Változó társadalom. Kv. 1999); Az erővonalak eltolódása. Magyar–cigány gazdasági kapcsolatok egy székelyföldi faluban (in: Lenyomatok. Kv. 2002); Informális technikák a hagyományos gazdálkodásban (in: Lenyomatok. 2. Kv. 2003); Határképzés egy multietnikus falu térszerkezetében (in: Népi kultúra, társadalom Háromszéken. Kv. 2003); Kizárás vagy befogadás. Magyarok és cigányok az informális gazdaságban (in: Rodosz-tanulmányok. Társadalomtudományok. Kv. 2004); Bizalom és elfojtott bizalmatlanság. A társasmunka és a kölcsönösség néhány jellemzője (in: Rodosz-tanulmányok. Bölcsészettudomány. Kv. 2004); Látható és láthatatlan terek Kolozsváron (Néprajzi Látóhatár 2004/3–4; ua. angolul in: Artes Populares. Annuaire du Departement de Folclore (Bp. 2004); A magyar nyelvű néprajzi felsőoktatás, kutatás és muzeológia Romániában (Néprajzi Látóhatár 2003/1–2); Új hangok az erdélyi magyar néprajztudományban, avagy fiatal kutatók könyvei a Kriza Könyvek sorozatában (Peti Lehellel, *Erdélyi Múzeum 2004/1–2).

Lenyomatok c. kiadványsorozatának hat kötete (Kv. 2002–2008), az Életutak és életmódok (uo. 2002 = Kriza Könyvek 15), a Népi kultúra, társadalom Háromszéken (Demény Attilával, uo. 2003 = Kriza Könyvek 17), az Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén (Peti Lehellel, uo. 2006), a KJNT 12. és 17. Évkönyve (Pozsony Ferenccel, uo. 2004; ill. Ilyés Sándorral és Jakab Albert Zsolttal, uo. 2009).

Kötetei: Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban (Kv. 2002 = Kriza Könyvek 11); Tradiţiile şi specializa­rea agriculturii de pe valea Târnavei Mici (társszerző Peti Lehel, Kv. 2006); Kultúrakutatások és értelmezések (Jakab Albert Zsolttal és Keszeg Vilmossal, uo. 2008).

(D. Gy.)