Szabó Béni

oldal nyomtatása Share

Szabó Béni (1886. nov. 25. – 1971, Brassó) – politikus. A politikai pártok megszüntetését kimondó 1938-as királyi dekrétumig az *OMP listáján képviselő a román parlamentben, Brassó városi tanácsának tagja, az Ipartestületek Országos Szövetségének társelnöke.

Önálló kiadványként jelent meg Tájékoztató jelentése és felhívása Braşov város összes kisiparosaihoz (Brassó 1938) és a Második tájékoztató jelentés és felhívás a szindikátusba jelentkezett brassói kisiparosokhoz (uo. 1938).

(D. Gy.)