Bodoni Miklós

oldal nyomtatása Share

Bodoni Miklós, családi nevén Staibl (Marosvásárhely, 1905. máj. 11. – 1931. jún. 3., Riva, Olaszország) – költő. Szülővárosában végezte középiskoláit, rövid ideig banktisztviselő volt Kolozsváron. Tüdőbaját kezeltette az olaszországi Rivában, ahol 1927-től végleg megtelepedett. Az induló erdélyi magyar irodalom egyik komoly költői ígérete volt, líráját zeneiség, artisztikum jellemzi; bár Kassákot vallja mesterének („A bibliám: Kassák-kötet... Barátom egy bolond kubista”), költeményeire mégis inkább Áprily hatása jellemző. Első verskötete, a Húszéves arcom 1925-ben jelent meg Marosvásárhelyen Révész Ernő kiadásában. A kötet Heine, Morgenstern és Kokoschka több versének igényes fordítását is tartalmazza. Rendszeresen közli verseit az Ellenzék, Pásztortűz és a marosvásárhelyi Tüzek. A nekrológok Haláltánc c. kötetéről is említést tesznek. A fiatalon elhalt költő munkáinak egy része kiadatlan.