Szabó Jenő (Mv., 1891. jan. 29. – 1965. jún. 8. uo.)

oldal nyomtatása Share

Szabó Jenő (Mv., 1891. jan. 29. – 1965. jún. 8. uo.) – publicista, színpadi író. Középiskoláit szülővárosában a Piarista Gimnáziumban, majd a kereskedelmi középiskolában végezte. 1920-tól a *Zord Idő akvizitőre, 1921-től több marosvásárhelyi *munkásmozgalmi lapnál dolgozott: 1921–22-ben az *Előre munkatársa, majd 1924-ig az Ellenőr, 1924–26 között a Világ felelős szerkesztője. 1929–38 között a *Brassói Lapok 1932–33-ban a temesvári 6 Órai Újság, 1934–40 között a kolozsvári *Jóestét és Famunkás tudósítója; 1941–42-ben a Székely Népben jelent meg néhány cikke.

1924–29 között a marosvásárhelyi *munkás műkedvelő együttest irányította, a színjátszó csoport számára proletkultos hangvételű színdarabokat írt, a csoport több előadásának rendezője is volt. Amellett irodalmi-ideológiai köröket vezetett a szervezett *munkásifjúság körében. *Simó Géza után ő volt az Egységes Szakszervezetek Maros megyei titkára. Többször is megjárta a börtönt. Baloldali megnyilvánulásai miatt 1940 után nem lehetett tagja a Sajtókamarának, s írásai sem jelenhettek meg. 1945 után a Népvédelmi Egyesület keretében dolgozott. A személyi kultusz éveiben kizárták a Kommunista Pártból.

Versekkel 1924-ben jelentkezett a marosvásárhelyi Tükörben; 1924–29 között, majd a 40-es évek második felében több (kéziratban fennmaradt) egyfelvonásos színdarabot írt (Autonómia, Majális, Pacalisták, A Síber, Nincs megállás, Berlin felé, Mar­shall-demokrácia, Választunk, Fapadon, Besurranók, A telefon, A rendőr). Ezek közül többet az egykorú feljegyzések szerint Kassán, sőt Prágában és New Yorkban is előadtak *munkásműkedvelő együttesek. Sza­bad­­szerelem címmel fennmaradt egy 4 felvonásos „színpadi kísérlete” is; Árnyvonalak c. egyfelvonásosa 1926-ban a temesvári *Munkás Kultúrkör által hirdetett versenyen I. díjat nyert.

Álnevei: Góród Iván, Egy *munkás, Ezopusz, (a boj), (rop), (-ó).

Emlékezéseit és számos más írását családja a Teleki–Bolyai Könyvtárban helyezte letétbe.

Fuchs Simon: A marosvásárhelyi *munkásság harca. Vörös Zászló 1955. márc. 11.; uő: Activitatea eroică a ziarului „Világ”. Steaua Roşie 1958. máj. 10.; uő: Munkásmozgalom a Maros völgyében. Buk. 1975. – Andreescu, Margareta: Teatrul proletar din România. Uo. 1971. – Kahána Mózes: A boldog élet könyve. Bp. 1972. – Szabó György Pál: Petőfi Apostolával az osztályharc barikádjain. Vörös Zászló 1973. márc. 18. – Veress Pál: Kalapács, könyv, muzsika. Buk. 1972; uő: Vallatás, vád, küzdelem. Uo. 1974; uő: Pártsajtó az illegalitásban. In: Korunk Évkönyv 1974. 88.

(S. Zs.)