Szabó László (Kerelőszentpál, 1918. aug. 6. – 1997. febr. 3. Kv.)

oldal nyomtatása Share

Szabó László (Kerelőszentpál, 1918. aug. 6. – 1997. febr. 3. Kv.) – újságíró. Középiskoláit a kolozsvári Ref. Kollégiumban végezte (1937), majd az I. *Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának hallgatója volt (1942–44). Később a BBTE-n szerzett egyetemi diplomát történelem–magyar nyelv és irodalom szakon (1966).

1945-től Kolozsvárt a tartományi, majd a megyei művelődési bizottságban művelődési szakelőadóként dolgozott, közben 1956–60 és 1977–80 között aligazgatója volt az Állami Magyar Operának.

Első írása, egy szociográfiai cikk, a *Március 1942. októberi számában jelent meg. Később főként a művelődési és művészeti eseményekhez kapcsolódva, gyakran közölt az Igazságban (a Filharmónia népi együtteséről: 1963. nov. 28.; a kolozsvári népi egyetemről: 1967. aug. 31., a mákó­falvi bábos csoport bukaresti sikereiről: 1971. febr. 4., a néptánc­mozgalomról: 1973. jún. 21., 1973. okt. 6.), ritkábban a Művelődésben (Székely Györgyről: 1973/1), A Hétben. Színháztörténeti forrásértékű a Helikonban több folytatásban megjelent tanulmánya (Az elfelejtett színházi évad. 1990/52. – 1991/3), a kolozsvári Magyar Színház 1945-ös évadának történetéről.

Hagyatékában kéziratban maradt Egy katona éjszakái – a Dnyesztertől a Tatár-hágóig c. emlékirata, Népi együttesek rivaldafényben c. krónikája és művészportréja Szabó György táncoskomikusról.

Csire Gabriella: A termésbetakarító büszkeségével. *Előre 1980. máj. 29. – Zágoni Attila: Harmincöt év népszolgálat. *Falvak Dolgozó Népe 1982. jún. 5. – Kozma Elza: Népművészet rivaldafényben. *Utunk 1982. máj. 14.

(D. Gy.)