Szabó Sándor (Betlen [Fogaras], 1930. nov. 14.)

oldal nyomtatása Share

Szabó Sándor (Betlen [Fogaras], 1930. nov. 14.) – egyetemi docens, szerkesztő, politikai cikkíró. 1949-ben érettségizett Kolozsváron, a Bolyai Tudományegyetem Filozófia Karán szerzett diplomát 1954-ben, majd Bukarestben kandidátusi címet (1958). Pályáját a Bolyai Tudományegyetemen kezdte mint tanársegéd, majd a bukaresti Társadalomtudományi Intézet ösztöndíjas aspiránsa (1954–58), 1958–66 között szerkesztő, rovatvezető a Korunknál, a BBTE adjunktusa, majd docense (1959–71). A BBTE-en bevezette a matematikai logika kurzust magyar és román nyelven. Közben 1966–71 között az RKP Kolozs Tartományi, majd Megyei Bizottságában a propagandaosztály vezetője, 1971–89 között Bukarestben az RKP Központi Bizottságánál a propagandaosztály helyettes vezetője. 1990-ben nyugdíjazták. 1992-től a bukaresti Polimark Könyvkiadó igazgatója.

Első írását a kolozsvári *Igazság közölte 1952-ben; tanulmányai főként a Korunkban, emellett az Utunk, Előre, a Tînărul Leninist, Astra c. lapokban jelentek meg. Ezekben az ember helyét és szerepét vizsgálta a tudományos-műszaki forradalomban (Korunk 1961/5, 1962/5, 1965/12), új tudományágakat mutatott be (Korunk 1963/2, 1964/2), a lélektan és logika kérdéseit taglalta (Korunk 1965/10, 1966/3). A hazai magyar sajtóban elsőként ismertette és méltatta a kibernetikát.

Szerkeszti a Polimark Könyvkiadó Psihologia vieţii cotidiene sorozatát. Angolból románra fordított kötetei: A. Pease: Limbajul trupului (Buk. 1993); uő: Lumea formelor (uo. 1993); P. Hauck: Gelozia (uo. 1994); W. Dryden: Cum poate fi depăşit senti­mentul de vinovăţie (uo. 1999); uő: Cum poate fi depăşită starea de supărare (uo. 2000); O istorie cul­turală a gesturilor (uo. 2002); ezek az említett sorozatban jelentek meg.

(B. I.)