Szakács Sándor

oldal nyomtatása Share

Szakács Sándor (Mv., 1950. nov. 22.) – geológiai szakíró. Szülővárosá­ban érettségizett az Al. Papiu Ilarian Líceumban (1969); a Bukaresti Egyetem Geológia–Földrajz Karán diplomázott (1974). 1983-ig a bukaresti Geológiai és Geofizikai Kutató Vállalatnál dolgozott; 1983–2000 között a bukaresti Földtani Intézet tudományos munkatársa. 2000–2001-ben kutató geológus Chilében, hazatérte után a Román Akadémia Geo­dina­mikai Intézetének tudományos munkatársa. 2002-től óraadó tanár a BBTE-n. 2006-tól a Sapientia EMTE kolozsvári környezettudományi szakán előadótanár (környezetásványtan, talajtan, vízföldtan, általános földtan).

Szakterülete a vulkanológia és a magmás kőzettan. Vizsgálódásai kiterjednek a Keleti-Kárpátok vulkáni hegyvonulataira, az Erdélyi- és a Pannon-medence, az Erdélyi Szigethegység, Észak-Dobrudzsa magmás kőzeteire és vulkáni jelenségeire.

Román, magyar, angol és francia nyelven, főleg társszerzőkkel írt több mint 70 szakdolgozatát hazai és külföldi szakfolyóiratokban (Revue Roumaine de Géologie, Dări de seamă ale Institutului Geologic, Ro­manian Journal of Petrology, Roma­nian Journal of Mineral Deposits, Földtani Közlöny, Studii şi Cercetări de Geologie, Bulletin of Vulcanology, Acta Vulca­nologica, Lithos, Studia Universitatis Babeş–Bolyai Geologia, Acta Geolo­gica Hungarica, Romanian Journal of Stratigraphy, Tectono­physics, Roma­nian Journal of Tectonics and Regional Geology, Romanian Journal of Mine­ralogy, Studii şi Cercetări de Geofizică, Geogaceta, Chemical Geology, Schweizerische Geolo­gische und Petrographische Mitteilungen, Geo­logica Carpathica, Journal of the Balcan Geophysical Society, Journal of Vulcanology and Geothermal Resources stb.), továbbá szakkönyvekben és tanulmánygyűjteményekben, így a Ioan Mârza szerkesztésében megjelent The Vulcanic Tuffs from the Transylvanian Basin c. kötetben (Kv. 1991) és a Karátson Dávid szerkesztette Pannon Enciklopédiában (Bp. 2000) közölte. Tudománynépszerűsítő írásai magyar nyelven 1984 óta A *Hét, a *TETT és a Tudomány hasábjain jelentek meg.

(B. I.)