Szalay Miklós

oldal nyomtatása Share

Szalay Miklós (Arad, 1930. nov. 2. – 2003. szept. 29. Bécs) – zeneszerző, ~ Zoltán apja. Aradon érettségizett a Magyar Vegyes Gimnáziumban (1949); a kolozsvári Gh. Dima Zeneművészeti Főiskolán ének–zenetanári (1954), majd zeneszerzői (1958) szakon szerzett oklevelet. A főiskolán gyakornok, tanársegéd, adjunktus a szolfézs, összhangzattan, partitúra-olvasás, formatan szakokon (1957–86). 1986-tól többnyire kottaírásból élt Ausztriában.

Tanulmányai a Bartók-dolgozatok (A sötétség és a fény zenéje. Buk. 1974) és a Lucrări de muzicologie (IV. 1968; VIII–IX. 1969) és a Zenetudományi írások (uo. 1980. és 1983) c. zenetudományi *sorozatok köteteiben jelentek meg. Jagamas Jánossal együtt a számítógépes zenetudományos kutatás lehetőségeivel kísérletezett. Zeneszerzői munkássága az ötvenes és a hatvanas években volt a legeredményesebb: sorra írta énekes és hangszeres zeneműveit. Számos kórusművet, főleg népdalfeldolgozást komponált: Nálunkfelé veres az ég; Virágos kenderem… (1956); Te kis madár, Ha én páva volnék (1958); Kalotaszegi népdalok (Édesanyám sok szép szava, Búcsú, Három árva), Csíki népdalok (1959); ez a két utóbbi ciklus szerepelt a marosvásárhelyi Székely Népi Együttes műsorán; Poljuska (lengyel forradalmi dal); Két madrigál (1958); Kantáta (1959); Tavaszi dal stb. Fontosabb hangszeres művei: Zongoraszvit, Vonószenekari concerto (1957); Gordonka-zongora szonáta (1958, országos I. díj); Zongoraverseny (1960); Fuvola-zongora szonáta (1963); Improvizációk gordonkára, zongorára és magnetofonzenére (1970); Vonósnégyes. A hatvanas években a színházi *kísérőzene lehetőségei is foglalkoztatták. Fontosabb *kísérőzenéi: Prometheus (1967); Bűnbeesés után (1967); Strip-tease (1968); Érettségi előtt (1968).

Veress Zoltán: Gépi eszköz, emberi célok. Beszélgetés Jagamas Jánossal és Sz. M.-sal a számítógépes zenetudományi kutatásokról. *Korunk 1972/5. – Benkő András: Romániai magyar zeneszerzők: Sz. M. *Művelődés 1972/5. – Simon Dezső: Párbeszéd az alkotóval: Sz. M. *Utunk 1973/27. – Terényi Ede: Sz. M. *Igaz Szó 1983/4. – László Ferenc: Zeneszerző arckép környezetrajzzal. *Korunk 1992/8.

(B. J.)