Szalay Zoltán

oldal nyomtatása Share

Szalay Zoltán (Kv., 1959. jan. 22.) – zeneszerző, ~ Miklós fia. Középiskoláit Kolozsváron végezte; a Gh. Dima Zeneművészeti Főiskolán, zeneszerzői szakon szerzett egyetemi diplomát (1984). Diákéveiben a kolozsvári *Visszhang diákkórus vezetője. 1981-ben elnyerte a Dinu Lipatti zeneszerzőverseny második díját, 1985-ben a Román Zeneszerzők Szövetsége különdíját. Erdélyi hangszeres *népzene témájú dolgozatával 1998-ban Kolozsváron doktori címet szerzett. 1984-től 1990-ig a csíkszeredai 1. sz. Általános Iskola zenetagozatának zeneelmélet- és zenetanára. 1990–93 között a *Hargita Állami Székely Népi Együttes igazgatója, művészeti vezetője, koreográfusa, a tánckar vezetője és táncosa. 1993-tól a brassói Transilvania Egyetem Zenei Karának adjunktusa, összhangzattan és ellenponttan tanára. 1996-ban ösztöndíjasként az MTA Zenetudományi Intézetében kutatott.

Dolgozatot közölt a Zenetudományi írások 1986. évi kötetében, 1979 óta *népzene- és néptáncgyűjtéssel is foglalkozik; 1980-tól több *népzenei és néptáncegyüttes tagja, vezetője. Táncházi oktató. A Nemzetközi Gyimesi Tánctáborok fő-, ill. társszervezője. Az ő zenei lejegyzésében került kiadásra *Tánczos Vilmos Gyöngyökkel gyökereztél című moldvai archív népi imádsággyűjteménye (Csíkszereda 1995). *Népzenei gyűjtéseiből több hangkazetta is megjelent.

1998-ban az *EMKE Kacsóh András-díjával tüntették ki.

Kötete: Felcsíki hangszeres tánczene (Csíkszereda 1996).

László Ferenc: Új név: Sz. Z. *Utunk 1982/7.

(S. Zs.)