Bodrogi János

oldal nyomtatása Share

Bodrogi János (Székelyudvarhely, 1869. jún. 29. – 1954. aug. 24., Kolozsvár) – történész, publicista. Tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte, 1893-tól 1934-ig történelem–földrajz szakos tanár a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, az utolsó évben rektor-professzor. Főként a kollégium történetével és Kossuth Lajos hírlapírói munkásságával foglalkozott, Károlyi Zsuzsanna fejedelemasszony c. tanulmánya önálló kötetben jelent meg Nagyenyeden (1899). Cikkeit, történelmi tanulmányait az Alsófehér és a Közérdek c. nagyenyedi lapok, a Bethlen Kollégium értesítői, a Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyvei, az EME emlékkönyvei s a Brassói Lapok (1922) közölték. Nagyenyed művelődési életében tevékeny szerepet játszott. Az Andreanumról c. értekezését a Magyar Kisebbség adta közre (1924).