Boér Lászlóné Léber Margit

oldal nyomtatása Share

Boér Lászlóné Léber Margit (Kolozsvár, 1914. márc. 22.) – matematikai szakíró, középiskolai tanár. Elemi és középiskoláit Désen, főiskolai tanulmányait Kolozsvárt a tudományegyetem matematika karán végezte. 1936-tól 1943-ig a székelyudvarhelyi tanítóképzőben, 1953-ig Désen, majd 1968-ig Kolozsvárt tanított matematikát. A korszerű matematikaoktatás témaköréből való írásai magyar nyelven a Matematikai Lapokban, román nyelven gyűjteményes kötetekben jelentek meg.

Munkái: Gondolkozz és számolj (Boér Margit néven, 1973); A végtelen halmazokról (Antenna, Kv. 1975).