Szász Ferenc, szövérdi (Pusztakamarás, 1880. márc. 11. – 1948. szept. 1. Kv.)

oldal nyomtatása Share

Szász Ferenc, szövérdi (Pusztakamarás, 1880. márc. 11. – 1948. szept. 1. Kv.) – mezőgazdasági szakíró. A magyaróvári Mezőgazdasági Akadémián végzett. Pályáját gyakornokként kezdte Kisbéren, azután lett a kolozsvári Mezőgazdasági Akadémián a tejgazdasági tanszék tanársegéde. Később a Bethlen Kollégiumban is tanított. Tagja volt az *Erdélyi Gazdasági Egylet igazgató választmányának, elnöke az egykori *Magyar Párt nagysármási tagozatának; innen kezelte a báró Kemény örökösök birtokát.

Az *Erdélyi Gazda c. lap a két világháború közt közölte cikkeit a növénytermesztésről, trágyázásról; munkatársként bekapcsolódott a *Magyar Nép mezőgazdasági rovatának szerkesztésébe.

Több önálló publikációja jelent meg a Minervánál ugyancsak a két világháború között, így a Gyümölcstermesztésről (Kv. 1929); Baromfitenyésztési tanácsadó (uo. 1930); Sajtkészítés (uo. é. n.); a Tehenészeteink szervezése és vezetése (uo. é. n.). Emellett Nagy Endrével közös munkája volt a Gazdatudomány (uo. 1936), ill. Jászberényi Andrással az Általános tejgazdaságtan (uo. é. n.).

(B. K.)