Szász Ferenc, szövérdi (Kissár­más, 1893. febr. 13. – 1944. jún. 2. Kv.)

oldal nyomtatása Share

Szász Ferenc, szövérdi (Kissár­más, 1893. febr. 13. – 1944. jún. 2. Kv.) – mezőgazdasági szakíró, szerkesztő, ~ István (1865) fia, ~ István (1899) testvére. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Mezőgazdasági Akadémián végezte; államtudományi doktori címet a szegedi egyetemen szerzett. Az I. világháború alatt az orosz fronton harcolt. Miután az 1924-es román földreformmal birtokai egy részét kisajátították, többnyire Kolozsváron élt, itt játszott közéleti szerepet: ügyvezető alelnöke volt az *OMP Kolozs megyei tagozatának, gondnoka a kolozsvári Református Egyházközségnek; tagja az *EMGE és az EME választmányának, a Transyl­vania Bank és a Hitelszövetkezetek Szövetsége igazgatótanácsának.

1928-tól 1944-ig rendszeres munkatársa volt a *Magyar Népnek, szerkesztője a mezőgazdasági rovatnak, 1938–44 között felelős szerkesztő, majd ügyvezető igazgató. Ez idő alatt a lap fokozottabban szólította meg a falusi lakosságot és népszerűsítette az *EMGE munkáját is. Kedvtelésé­nek engedve, csillagászati kérdésekkel is foglalkozott, e tárgykörben ismeretterjesztő cikkei is jelentek meg, többek között a Keleti Újságban (Különös csillagok. 1929. febr. 13.; Küzdelem a tengerrel. 1929. júl. 14.; Új ostrom készül a csillagos ég titkai ellen. 1934. aug. 18.). Cikkeket közölt ezenkívül a Magyar Újságban is.

1932–34 között társszerkesztőként jegyzi az Erdélyi Közgazdaság c. lapot, 1934–37 között társszerkesztőként, 1937–40 között főszerkesztőként a Mezőgazdasági Szemlét (amelynek 1938-tól laptulajdonosa is). 1941–44 között, alispánként, főszerkesztője Kolozs Vármegye Hivatalos Lapjának.

Munkái: Mindennapi kenyerünk (Kv. 1927; újrakiadása uo. 1938 = *Magyar Nép Könyvtára); Tanácsadó gyümölcstermelők számára (Kv. 1929 = *Magyar Nép Könyvtára); A kisgazda gyarapodása baromfitenyésztéssel (uo. 1930 = Minerva Népkönyvtár); Csillagszigetek a világegyetemben (Klny. az EME X. vándorgyűlésének emlékkönyvéből, uo. 1932); Őserők (regény, uo. 1936); Napfoltok és az időjárás (klny. az EME XV. vándorgyűlésének emlékkönyvéből, uo. 1939).

(B. K.)