Szász Ferenc

oldal nyomtatása Share

Szász Ferenc (Brassó, 1956. okt. 25.) – költő, unitárius egyházi író. Középiskoláit a brassói Unirea Líceumban (1975), egyetemi tanulmányait a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán végezte (1981). 1983-ig lelkész a marosvásárhelyi unitárius egyházközségben, majd Kolozsváron az 1. sz. Unitárius Egyházközségben 1986-ig, amikor is visszatért Brassóba az ottani unitárius egyházközséghez.

Első írásai, versei a brassói Új Időkben jelentek meg, 1979-től a Keresztény Magvetőben közölt egyházi beszédeket, tanulmányokat, verseket.

Művei: Gesta Unitariorum (Csíkszereda 1996); Transzexiturizmus (Fiatfalva 2003).

Írói álneve: Muzsnai Ferenc.

(S. Zs.)