Szász Károly (Nagybánya, 1919. júl. 23. – 1965. máj. 15. uo.)

oldal nyomtatása Share

Szász Károly (*Nagybánya, 1919. júl. 23. – 1965. máj. 15. uo.) – *levéltáros, *művészettörténész. A debreceni Református Kollégiumban érettségizett 1940-ben, majd a kolozsvári *Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészeti Karán hallgatott *művészettörténetet, ókori történelmet, latin nyelvet és irodalmat. Diplomája megszerzése után *Nagybányán, az állami magyar nyelvű gimnáziumban tanított (1945–49); 1950–51-ben a *nagybányai tartományi múzeum, 1952–56 között a nagyváradi, 1956–63-ban pedig a *nagybányai Állami *Levéltár igazgatója volt, 1963–65 között a felsőbányai iskola tanára.

A középkori *művészet szelleme c. tanulmányát 1944-ben a *Ferenc József Tudományegyetem díjával jutalmazták. Műemlékvédelmi és *művészettörténeti cikkeit a *Korunk és a Bányavidéki *Fáklya, valamint több szakfolyóirat közölte.

Művei: Adatok a *nagybányai képírók, kő- és fafaragók történetéhez (in: Kelemen Lajos Emlékkönyv. Kv. 1957); Adatok a *nagybányai pénzverőház alkalmazottairól. 1530–1660 (Numizmatikai Közlöny 1957–58); Elhanyagolt műemlékvédelem (*Korunk 1957/5); Monumentele istorice – o comoară a poporului (Pentru Socialism 1957/8); Hat évszázados művészi múlt (Bányavidéki *Fáklya 1958/33); Emlékezés Lendvay Mártonra (uo. 1958/106); Népművészet a fa hazájában (uo. 1958/136); Az Állami *Levéltár célja és feladatai (uo. 1958/207); Observaţii asupra meto­delor de arhivare în Arhiva Primăriei oraşului Baia Mare şi a Prefecturii Comitatului Maramureş (Revista Arhivelor 1959); Adatok a *nagybányai pénzverőház alkalmazottairól (1660–1826) (Numizmatikai Közlöny 1961–62); Négy Sipos Dávid-szószék *Nagybánya tartományban (*Művészettörténeti Értesítő 1962/1).

(S. Zs.)