Szász Lőrinc

oldal nyomtatása Share

Szász Lőrinc (Gyergyócsomafal­va, 1935. aug. 23.) – nyelvtudományi és szótáríró. Középiskolai tanulmányait 1948–52 között a csíkszeredai Állattenyésztési Szakközépiskolában végezte; 1963-ban a BBTE-n, magyar nyelv- és irodalom szakon szerzett tanári oklevelet. Azóta a Román Akadémia kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézetének tudományos munkatársa, 1983-tól a román–magyar és magyar–román szótártani munkacsoport főmunkatársa. Részt vesz az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szerkesztésében: a IV. kötettől a szótár címszavainak román értelmezője. Írásait a Vörös Zászló, Előre, Igazság, Utunk, Tribuna, Cercetări de Lingvistică, Korunk, Limba Română, Magyar Nyelv, NyIrK közölte.

Fő kutatási területe a szókincstan és a szótárírás, de tanulmányozta szülőfaluja névtani és nyelvjárási jelenségeit is. Ide sorolható tanulmányai: Gyergyócsomafalva ragadványnevei (NyIrK 1966/1); A hiátus megszüntetése a gyergyócsomafalvi kételemű személynevekben (uo. 1967/2); A gyergyócsomafalvi fakitermelők szakszókincse (uo. 1971/2); Somlyó (Magyar Nyelv 1971/4); Gyergyócsoma­falva helynevei (NyIrK 1976/1). Szótártani tanulmányai közé tartozik: A magyar–román és román–magyar szótárírás múltja és jelene (in: Az első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti konferencia előadásai. Nyíregyháza, 1991); Az igekötős igék ekvivalensei a magyar–román nagyszótárban (in: Nyelvek és nyelvoktatás. Uo. 1996).

Szerkesztésében több román–magyar és magyar–román kétnyelvű szótár látott napvilágot: Dicţionar român–maghiar pentru uz şcolar (Kelemen Bélával, Buk. 1974; átdolg. kiad. uo. 1979); Dicţionar român–maghiar (Kelemen Bélával, uo. 1980); Dicţionar frazeologic român–maghiar (Kelemen Bélával, uo. 1984); Magyar–román iskolai szótár (Kelemen Bélával, uo. 1985); Román–magyar szótár iskolai használatra (uo. 1997); Magyar–román kisszótár (Kv. 1999); Magyar–román kéziszótár (Bp. 2001); Dicţionar român–maghiar (Székely­udvarhely 2004).

Zsemlyei János: Béla Kelemen – L. Sz.: Dicţionar frazeologic român–maghiar. NyIrK 1984/2.

(M. L. – M. K. A.)