Szász Pál

oldal nyomtatása Share

Szász Pál (Nagyenyed, 1881. máj. 11. – 1954. jan. 4. Ocnele Mari) – mezőgazdasági szakíró. A kolozsvári I. *Ferenc József Tudományegyetemen szerzett jogi doktorátust. 1910-től a magyar parlamentben a ma­gyarigeni választókerület országgyűlési képviselője volt, Tisza István legközvetlenebb munkatársi köréhez tartozott. A világháború kitörése után önként vonult be katonának, többször is kitüntették. A 20-as évektől az erdélyi *magyar kisebbségpolitikai élet szereplője: a *Magyar Párt Alsó-Fehér megyei tagozatának elnöke, a nagyenyedi Bethlen Kollégium főgondnoka. 1936-ban megválasztották az *EMGE elnökévé, s vezetése alatt a szövetség nem csak jelentős gazdasági tényezővé, hanem a kisgazdák tömeges érdekvédelmi szervezetévé is vált. A királyi diktatúra bevezetése után 1938-ban létrehozott Nemzeti Újjászületési *Front magyar alosztályának vezető testületében *Bánffy Miklós munkatársa, a Magyar Népközösség gazdasági osztályának vezetője.

A bécsi döntés után ő szervezte meg az *EMGE dél-erdélyi központját, s ennek vezetőjeként, valamint a dél-erdélyi református egyházkerület főgondnokaként jelentős szerepet játszott a Romániában maradt kisebbségi magyarság érdekvédelme terén. Az 1940 őszén megszűnt Brassói Lapoktól *Kacsó Sándor az ő támogatásával települt át Nagyenyedre s lett szerkesztője az *Erdélyi Gazdának, amely a címében foglalt tárgykört messze meghaladó tartalommal a dél-erdélyi magyarság sokoldalú szellemi igényeinek kielégítését vállalta fel.

1946 áprilisában aláírója volt annak a *Márton Áron kezdeményezte nyilatkozatnak, amely a küszöbön álló béketárgyalások előtt az erdélyi magyarság álláspontját fogalmazta meg. Az „elvtelen magyar egység” elleni harc meghirdetése után éles támadások indultak ellene. 1947 nyarán lemondott az *EMGE elnöki tisztéről. 1951 nyarán letartóztatták, és a *Márton Áron-perben 8 évi nehézbörtönre ítélték. Az Ocnele Mari-i börtönben halt meg.

Tavaszy Sándor: Sz. P. *Pásztortűz 1936. 199. – *Kacsó Sándor: Nehéz szagú iszap fölött. Önéletrajzi visszaemlékezések. III. Bp. 1985. – Vita Zsigmond: Az *Erdélyi Gazda szerkesztője. *Utunk 1981/8; uő: Sz. P. emlékezete. Romániai *Magyar Szó 1994. okt. 29–30.; uő: A kezdeményező. In: Volt egyszer egy iskola. Csombordi emlékkönyv. Déva 1996. 17–20. – Benkő Samu: Az *Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület nagy korszaka és Szász Pál szervező talentuma. Magyar Közélet 1998/11, 12. – Hunyadi Attila: Romániai magyar gazdaságpolitika. 1918–1940. *Magyar Kisebbség 2000/2. – Andreea Andreescu – Lucian Nastasă – Andrea Varga: Maghiarii din România. 1945–1955. Kv. 2002. 246–249, 272–273. – Bárdi Nándor: Az Erdélyi Párt és a regionális politika. *Magyar Kisebbség 2003/3.

(B. K.)