Szászrégen és Vidéke

oldal nyomtatása Share

Szászrégen és Vidéke – A Közép-Maros mente magyar településeinek havi lapja. Szászrégenben szerkesztik, kiadója a szászrégeni Kolping Családi Társulás, nyomdai munkálatait a marosvásárhelyi Impress végzi. Első száma 2004 januárjában jelent meg. Főszerkesztője Fábián András György, szerkesztőbizottságának tagjai az induláskor: Bartha József, Darvas Ignác, Ercse Rozália, Horváth Erzsébet, Pakó Benedek, akikhez később Ölvedi Rozália és mint grafikus Madaras Péter csatlakozott.

A helyi közéleti, egyházi és művelődési eseményekről írt tudósító cikkek mellett (pl. Fodor Nagy Éva vagy *Orth István képzőművészeti kiállításairól szóló beszámolók, a Petőfi- vagy a Dsida-évfordulók megünneplése a *Kemény János Társaságban) rendszeresen közöl a vidék történetére vonatkozó sorozatokat: Biró Dónát 6 részes sorozatát Szászrégen műemléki jellegű épületeiről, Csernátoni József 21 részes tanulmányát a vidék felekezeti oktatásának múltjából, Fábián András 11 részes tanulmányát a szászrégeni magyar színjátszásról, Magyary Levente sorozatát a szász­régeni cserkészmozgalomról, 2006–2008-ban egy 26 részből álló összeállítást a budapesti Terror Háza anyaga alapján az 1956-os magyar forradalomról.

Az általános műveltségi ismeretek gazdagításához járul hozzá Sárkány Kákonyi Iringó 22 folytatásban közölt kis zenetörténete, a vidék néprajzi hagyományainak feltárásához Csupai Melinda írása a szászok eljegyzési szokásairól. Török Béláné Lőrinczi Ildikó sorozatban közli visszaemlékezéseit a 40-es évek dél-erdélyi helyzetéről.

(D. Gy.)