Szatmári Magyar Hírlap

oldal nyomtatása Share

Szatmári Magyar Hírlap – Szatmárnémetiben 2005. jún. 24-én indult, hetilapként 2005. okt. 1-től napilap. Kiadója a Sam Grup Consulting Kft. Indulásakor a szerkesztőbizottság elnöke dr. *Bura László volt, a harmadik számtól tiszteletbeli főszerkesztő. Vezető szerkesztők: Princz Csaba és Benedek Ildikó. Rövid ideig Princz Csaba lapigazgatóként, Benedek Ildikó főszerkesztőként szerepel az impresszumban. 2005 októberétől *Veres István főszerkesztő és Benedek Ildikó felelős szerkesztő jegyzi a lapot. 2008 novemberétől Ilonczai (Bodnár) Gyöngyi a főszerkesztő. Munkatársak még Fodor István, Bodnár Gyöngyi, Czinzel László, Molnár Judit, Debreczeni Éva, *Veres István; a későbbiekben Romász Sándor, Maria Calderon Espinosa, Szappanos Andrea, Farkas Orsolya, Török Beáta, Babos Krisztina, Gugulya-Hégető Loránd és *Fodor Lajos fotós.

Indulásakor megfogalmazott célkitűzése: őrizni és fejleszteni a történelmi–földrajzi régió magyarságának önazonosságtudatát, de oly módon, hogy a magyarsághoz tartozásának jelzése ne jelentsen nacionalizmust. A vidék életéről nyújtott tájékoztatásait elkötelezett realizmus, hírszolgálatát pontosság, gyorsaság és megbízhatóság, a tényekhez való hűségre, tárgyszerűségre törekvés jellemzi.

Hétvégi, 2005 karácsonyától szombatonként megjelenő melléklete főként művelődési, helytörténeti, irodalmi és képzőművészeti tárgyú írásokat közöl; ez a melléklet 2008. szept. 20-tól Szamos néven társadalmi – kulturális hetilapként jelenik meg. Benne történelmi, képzőművészeti, színházi, irodalmi, művészettörténeti vonatkozású tanulmányokat, ismeretterjesztő írásokat, olvasmányos sorozatokat közölnek. Főszerkesztője Benedek Ildikó.

A Sam Grup Consulting támogatásával adja ki a csíkszeredai Státus Kiadó a Hírlap Könyvek néven elindított sorozatot, benne helyi vagy a térséghez kötődő szerzők műveivel. A sorozatban 2009 januárjáig tizenkét kötet jelent meg: *Veres István: Tollhegy (publicisztikák, 2007); Debreczeni Éva: Vakondsirály (válogatott írások, 2007); *Bura László: Öt évszázad utcanevei – Szatmárnémeti (Satu Mare) 1500–2000 (2007); Paizs Tibor: A kolozsvári hóhér – Egy honfoglaló *garabonciás álomlátása (2007); A hattyúleány (erdélyi szász népmesék, ford. *Veres István, 2007); *Bura László: Szatmári szólások és közmondások (2008); Csirák Csaba: Színházi élet Szatmáron. 1898–1918 (2008); Sróth Ödön: Holdláng (versek, 2008); Sike Lajos: A 70-kedő firkász avagy Ki tehene borja vagyok én? (2008); Muhi Sándor: Építészet Szatmáron (2008); Mandula Tibor: A magyarság története az óhazától Mohácsig, 1526–ig (2008); *Bura László: Szatmár megye helynevei (földrajzi nevei). I–II. (2008).

(B. L. – Má. J.)