Száva János Zoltán

oldal nyomtatása Share

Száva János Zoltán (Csíkszépvíz, 1916. júl. 19. – 2001. júl. 27. Mv.) – orvosi szakíró. Középiskoláit a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumban végezte, s a brassói Meşota Líceumban érettségizett (1934). Egyetemi tanulmányait Kolozsváron az I. Ferdinand Egyetem Orvosi Karán végezte (1940); 1941 márciusában már a *Ferenc József Tudományegyetemen avatták doktorrá. Először a kolozsvári Sebészeti Műtéttani és Urológiai Klinikán, majd a baleseti sebészeten dolgozott. A harctéri szolgálat és a hadifogságból való hazatérése után rövid ideig Gyergyó­szent­miklóson és Zilahon teljesített orvosi szolgálatot. 1949. jan. 1-jétől a marosvásárhelyi OGYI-n az ortopédia–traumatológia és gyermeksebészeti tantárgyak előadótanára. 1968-tól nyugdíjazásáig (1982) professzori minőségben vezette a tanszéket és a klinikát, ezután 1995-ig konzultáns professzor és doktorátusvezető. Az orvostudomány doktora fokozatot 1961-ben, az érdemes professzori címet 1971-ben nyerte el.

Kutatási területe az ortopédia, a traumatológia, a gyermeksebészet, a rosszindulatú daganatok műtéti kezelése. 18 új műtéti eljárást dolgozott ki. Úttörő munkát végzett a teljes csigolya-kiirtás és a gerinc csontpótlásos helyreállítása terén. Több mint száz szakdolgozatot közölt a Chirurgia, Orvosi Szemle, Pediatrie, Kísérletes Orvostudomány, Zeit­schrift für Orthopädie, Orthopädische Praxis, Zentralblatt für Chirurgie hasábjain. Számos hazai és nemzetközi kongresszuson mutatta be eredményeit (Budapest 1956, Moszkva 1960, München 1961, Bécs 1963, Párizs 1966, Salzburg 1970, Bad Homburg 1971, Essen 1983).

Tagja volt a román és magyar nemzetközi Ortopéd Társaságnak, tiszteleti tagja a Magyar Traumatológusok Társaságának, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, 1950–78 között szerkesztőbizottsági tagja a Chirurgia c. folyóiratnak.

Kőnyomatos egyetemi jegyzetei: A gyermekkor sebészete (Mv. 1962); Sebészeti jegyzet. Részletes sebészet. I–III. (társszerző, uo. 1953–56; ugyanez nyomtatásban is, uo. 1954-től); Ortopédia és traumatológia (uo. 1977, románul is). Fejezetet írt a N. Hortolomei és I. Ţurai szerkesztésében megjelent Chirurgie c. kézikönyvbe (Buk. 1955).

Művei: Mozgásszervek sebészete (tankönyv, Mv. 1950); A gyermekkor sebészete és urológiája (szerk., uo. 1978, román nyelven is).

Benke V. János: Sz. J. *Művelődés 1984/7. – Oláh-Gál Elvira: Mindenek fölött szakmai tudás, autoritás és igényesség. Székelyföld 1999/2. – Száva Tibor Sándor: A csíkszépvízi Száva család. Győr 1995; 2. bővített kiadás Csíkszereda 2000; uő: Gyergyói és szépvízi magyarörmények nyomában. Uo. 2008. 583–584.

(P. M.)