Szebeni István

oldal nyomtatása Share

Szebeni István (Ottomány, 1922. szept. 16. – 1993. szept. 20. Nv.) – református egyházi író. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon (1933–41), a református teológiai főiskolát Sárospatakon, Pápán és Kolozsváron végezte (1941–46). Segédlelkészként szolgált Nagyvárad-Velencén (1946–51), helyettes lelkészként megszervezte a Nagyvárad-csillagvárosi egyházközséget, s annak első lelkésze volt. 1954–56 között Mezőtelegden parókus, 1956-tól nyugdíjazásáig (1987) ezen egyházközség első lelkésze volt.

Falukutatást végzett Sárospatak környékén. 1940-től híreket, tudósításokat közölt az Ifjú Erdélyben, a sárospataki Ifjúsági Közlönyben, prédikációváltozatokat a Református Szemlében (1945–89), a Harangszóban és a nagyváradi Református Híradóban.

(S. Zs.)