Székely Erzsébet

oldal nyomtatása Share

Székely Erzsébet (Kv., 1922. jún. 15. – 2001. jan. 6. uo.) – irodalomtörténész, tankönyvíró, műfordító. *Saszet Géza felesége, *Saszet Ágnes édesanyja. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Marianum Leánygimnáziumban végezte, 1945-ben az I. *Ferenc József Tudományegyetem Bölcselet–történelem és Nyelvtudományi Karán magyar–olasz–francia szakos tanári oklevelet, 1949-ben a Bolyai Tudományegyetemen irodalomtudományokból doktori címet szerzett. Tanári pályáját 1945-ben a brassói Római Katolikus Főgimnáziumban kezdte; 1950-től a Bolyai Tudományegyetem magyar irodalomtörténeti tanszékén tanársegéd, majd lektor. Régi magyar irodalmat, módszertant, gyermekirodalmat, egyetemes és összehasonlító irodalomtörténetet adott elő; az egyetemen és tanárképző főiskoláján a magyar szakos hallgatók tanárképzését irányította.

Termékeny tankönyvíró és szerkesztő: szöveggyűjteményeket állított össze és lektorált, cikkei és tanulmányai a magyar, a világ-, a gyermek- és *ifjúsági irodalom tárgyköréből a Dolgozó Nő, Igazság, Igaz Szó, Korunk, Tanügyi Újság, *Utunk hasábjain jelentek meg.

Önálló kötetei: Olvasókönyv az I. osztály számára (Buk. 1951); Magyar irodalom. Tankönyv a IX. osztály számára (Jócsák Jánossal, uo. 1957); Magyar irodalmi szöveggyűjtemény a IX. osztály számára (Jócsák Jánossal, uo. 1957).

Fordítása: Edmondo de Amicis Gyermekszív c. ifjúsági regénye (Buk. 1973).

Válogatásában és szerkesztésében jelentek meg: Heltai Gáspár válogatott munkái (uo. 1957 = Magyar Klasszikusok); Móra Ferenc: A város lúdja (uo. 1957); uő: Kiskanász, nagykanász (uo. 1958); W. Hauff: Mesék (uo. 1960); Shakespeare: Lear király (uo. 1964); uő: Rómeó és Júlia (uo. 1964); Barangolás meseországban. Szöveggyűjtemény az I–IV. osztály számára (uo. 1970; utána még több kiadásban: 1975, 1980, 1994); Zrínyi Miklós válogatott munkái. I–II. (Kv. 1972 = Tanulók Könyvtára); Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér (uo. 1976); Költögető (gyermekvers antológia, uo. 1984); Nagyapó mesefája (uo. 1996).

Mózes Attila: Erzsike néni. Helikon 2001/2.

(K. K.)