Székely Géza (Brassó, 1901. febr. 21. – ?)

oldal nyomtatása Share

Székely Géza (Brassó, 1901. febr. 21. – ?) – turisztikai és sportújságíró. A brassói Állami Főreáliskolában érettségizett. 1920-tól a *Brassói Lapok nyomdájában dolgozott. Első cikkét a *Brassói Lapok közölte 1922-ben. *Móricz Miklós biztatására lett 1926–29 és 1932–34 között a lap belső munkatársa, a sport, turisztika és helyi hírek rovatvezetője. Itt jelent meg írása 1926-ban Farcádi Sándorról (Látogatás a székelyek költőjénél). 1929–32 között a kolozsvári *Keleti Újság brassói tudósítója, 1933-ban Halász Gyulával együtt, a *Brassói Lapoktól kiválva, megalapítják a Brassói Naplót, amelynek helyettes, majd felelős szerkesztője. Közben 1929–31 között *Halász Kálmán mellett az *Erdélyi Turista társszerkesztője; 1939-ben Brassói Turista címmel önállóan indít turisztikai lapot. 1940-től a *Keleti Újság és az *Erdély tudósítója.

Mint sporttudósító részt vett az amszterdami olimpián (1928) és a budapesti Nemzetközi Turisztikai Kongresszuson (1931). 1940-től a Csíkszeredai Idegenforgalmi Hivatal kirendeltségének vezetője, 1946-tól a Csíkmegyei *Népsport Szervezet elnöke, 1950-től a Megyei Testnevelési Bizottság sportfelelőse. Az 50-es évektől turisztikai cikkeket közölt a Vörös Zászlóban, 1968-tól a csíkszeredai Hargitában, az Előrében és románul az Informaţia Harghitei c. lapban. Írásait az Encián, Turisták Évkönyve, Sportul, *A Hét is közölte.

Önálló munkái: Nagykőhavas – Piatra Mare leírása (Brassó 1936); Csíkvármegye (Csíkszereda 1942). Szerkesztésében jelent meg a brassói Turista Egylet jubileumi emlékkönyve (Tíz év a turistaság szolgálatában. 1927–1937. Brassó 1937).

Írói álneve: Csukás Sz. Géza.

Halász Gyula: A századik év küszöbén. Buk. 1967. – Kacsó Sándor: Fogy a virág, gyűl az iszap. Uo. 1974.

(A. I.)