Székely Jenő

oldal nyomtatása Share

Székely Jenő – (Békéscsaba, 1889. febr. 9. – 1965. máj. 14., Budapest) – költő, elbeszélő, gyógyszerészeti szakíró. A húszas években Marosvásárhelyen volt gyógyszerész, majd Magyarországra települt át; a Magyar Gyógyszerész Szakszervezet egyik megalapítója, a Gyógyszerészet c. lap főszerkesztője volt. A *Kemény Zsigmond Társaságban már 1929-től szerepelt novellával, illetve 1930-ban Hátsó utca 38. c. színdarabja egy részletével; 1932-től lett a Társaság tagja. A Csehi család c. regénye, amelyet az *Erdélyi Szépmíves Céh adott ki, *Gaál Gábor szerint „vad és zord téma: egy züllött kispolgári család felbomlása. [A szerző] … kényelmetlen dolgokat mond, s kellemetlen társadalmi adottságokat feszeget, s azonkívül érdekes figurákat – ígér. Mert mindenik, sajnos, csak ígéret.”

Kötetei: Csönd. Versek. Szép Ernő előszavával (Bp. 1916); A hazug király (uo. 1921); A Csehi család (regény, Kv. 1928); Csendes séták. Versek (Bp. 1932); A porcelángyár. Dráma 4 felvonásban (Bp. é. n.).

Molter Károly: A hazug király. *Napkelet (Kv.) 1922/1. – *Gaál Gábor: A Csehi család. *Korunk 1928/7–8. – Finta Zoltán: A Csehi család. *Ellenzék 1928/154. – A marosvásárhelyi *Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. Levelek, iratok, adatok. 1876–1948. Közzéteszi Marosi Ildikó. Buk. 1973. – *Molter Károly Levelezése. II. 1927–1932. Kv.–Bp. 2001. 346.

(D. Gy.)