Szekeres István

oldal nyomtatása Share

Szekeres István (Mezőmadaras, 1924. máj. 15.) – református egyházi író. Középiskoláit a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte (1942), a kolozsvári Református Teológián szerzett lelkészi képesítést (1947). 1951-ig segédlelkész volt Kézdivásárhelyen, majd helyettes lelkész Erdőfülében, Köpecen, Vaj­daszentiványon, 1951–74 között parókus lelkész Mezőmadarason, majd 1995-ig, nyugdíjaztatásáig Rad­nóton.

Prédikációi, cikkei a Református Szemlében, Igehirdetőben, Üzenetben jelentek meg.

Kötete: Bízzál! Prédikációk (Kv. 1996).

(D. Gy.)