Széll Lajos

oldal nyomtatása Share

Széll Lajos (Arad, 1882. márc. 13. – 1960. febr. 6. uo.) – önéletíró. Középiskolai tanulmányait Szolnokon, Budapesten és Aradon végezte. A budapesti és kolozsvári egyetemen folytatott jogi tanulmányokat, jog- és államtudományi doktorátust szerzett, és bírói vizsgát is tett. Mint joghallgató munkatársa volt az Egyetemi Lapoknak, elnöke a BEAC sportegyesületnek. 1904-ben joggyakornokként kezdte pályafutását, 1911-től bíró. Az impériumváltozást követően Kolozsváron a román egyetemen is ügyvédi oklevelet szerzett, 1925-től szülővárosában ügyvédi irodát nyitott.

Társelnöke volt az aradi Kölcsey Egyesületnek, alelnöke az *OMP aradi tagozatának, tagja Arad városi tanácsának, elnöke az AAC sportegyesületnek. Egy évtizeden keresztül a belvárosi római katolikus egyház tanácselnöke. 1944-ben a román hatóságok a dél-erdélyi magyar vezetőkkel együtt őt is internálták.

Hátrahagyott, aradi kordokumentumnak számító emlékirata: Aradon éltem. Önéletírás (Pávai Gyula gondozásában. Arad 2000 = Fecskés Könyvek).

(U. J.)