Szellem és Élet

oldal nyomtatása Share

Szellem és Élet – filozófiai folyóirat. Alapító szerkesztője és felelős kiadója Málnási Bartók György szegedi, majd kolozsvári egyetemi professzor volt. Impresszumában indulásától, 1937-től az 1940–41-es évet egybefogó IV. évfolyam 2. számig a szegedi egyetem Filozófiai Intézetének címe szerepelt, az 1940/3. számtól megszűnéséig (1944/3) a kolozsvári egyetem; az 1942/1. számtól kiadója a kolozsvári I. *Ferenc József Tudományegyetem Filozófiai Intézete.

A Böhm Károly nevével fémjelzett kolozsvári filozófiai iskola hagyományát folytatva a jelenkor (politika, társadalomtudomány, lélektan, pedagógia, irodalomtörténet, esztétika) problémáinak filozófiai megközelítését vállaló tanulmányokat közölt magyar (és olykor német) nyelven, német rezümével, franciára fordított tartalomjegyzékkel.

A tanulmányok szerzői a szegedi korszakban Bartók György, Horkay László, Imre Sándor, Marót Károly, Mitrovics Gyula, Schneller Károly, Tettamanti Béla, Visy József, Zolnai Béla,  a holland B. Wigersma; a kolozsvári évfolyamokban mellettük Fábián István, Jancsó Elemér, Mak­kay Ernő, Ortutay Gyula, *Tavaszy Sándor is.

Az 1939/1. számban Bartók György Schneller István-nekrológját közli, a Kolozsvárt megjelent első szám Böhm Károly 1896. márc. 3-án elmondott egyetemi székfoglalójának szövegét.

Elvek, könyvek, folyóiratok című rovatában az érdeklődési körébe vágó jelentősebb műveket Bartók György, Bibó István,  Kincs Elek, Szabó József, Tankó Béla, Visy József szemlézi.

(D. Gy.)