Szentpétery József

oldal nyomtatása Share

Szentpétery József (Kv., 1921. febr. 14.) – orvosi szakíró. Középiskoláit Nagyenyeden a Bethlen Kollégiumban végezte 1940-ben. Kolozsváron az I. *Ferenc József Tudományegyetem Orvosi Karán kapott oklevelet 1945-ben, de már III. éves hallgató korától az Anatómiai Intézet gyakornoka, később tanársegéde, 1945-től adjunktusa. Az Orvosi Karnak Marosvásárhelyre való átköltöztetésével ő is áttelepedett, és az OGYI-n 1949–69 között előadótanári minőségben oktatott. 1969-től Szegeden fogorvos, és az Orvostudományi Egyetem Fogászati Klinikáján 1973-ig egyetemi adjunktusként, majd 1979-ig egyetemi docensként az orális biológia és a konzerváló fogászat előadója. 1979-től nyugdíjazásáig (1986) a Debreceni Orvostudományi Egyetem Fogászati Klinikáján tanszékvezető egyetemi tanár. Kialakította a klinika kórbonctani-kórszövettani laboratóriumát. 1980–86 között Hajdú-Bihar megye sztomatológiai főorvosa. Nyugdíjazása után is részt vett az elméleti és gyakorlati oktatásban a szegedi és a debreceni klinikán. 1991-ben professor emeritus címmel tüntették ki.

Kutatási területei: a tápcsatorna, a nyelőcső, a gyomor, a bél beidegződése; a fogbél megbetegedései, a fogak mésztelenítése, dentin­készít­mé­nyek előállítása. Dolgozatai romániai (Stomatologia, Studii şi Cercetări de Neurologie, Orvosi Szemle) és magyarországi szaklapokban (Fogorvosi Szemle, Fogtechnikai Szemle, Kísérletes Orvostudomány) jelentek meg. A Fogorvosi Szemlének szerkesztőbizottsági tagja is volt.

Fejezetet írt az E. Repciuc szerkesztésében megjelent Anatomie. Angiologia, glandele endocrine, sistemul nervos, organe de simţ c. egyetemi tankönyvbe (Buk. 1966).

Kőnyomatos egyetemi jegyzetei: Embriológia (társszerzőkkel, Mv. 1951); Belorvosi gyakorlatban használatos *idegen szavak etimológiája (uo. 1956); Az ember rendszeres anatómiája. I. Mozgásszervek rendszeres anatómiája (uo. 1960); Orális biológia III. éves fogorvostan hallgatók részére (Szeged 1971; utána 1991-ig több kiadásban).

Bot György: A Debreceni Orvostudományi Egyetem története és professzorainak életrajza. 1918–1988. Debrecen 1990. – Szegedi Egyetemi *Almanach 1921–1996. Szeged 1997. – Todea Ana – Fülöp Mária – Avram Monica: Oameni de ştiinţă mureşeni. Mv. 2004.

(P. M.)