Szerémy Bródy Margit

oldal nyomtatása Share

Szerémy Bródy Margit (Kv., 1914. júl. 18. – 2002. márc. 9. Szatmárnémeti) – orvosi szakíró. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Marianum Leánygimnáziumban, majd a máramarosszigeti Domniţa Ileana Gimnáziumban végezte, ahol 1932-ben érettségizett. 1938-ban a kolozsvári I. Ferdinand Egyetemen szerzett orvosi oklevelet. Ugyanitt a Szemészeti Klinikán 1940-ig díjtalan gyakornok; 1940–44 között az I. *Ferenc József Tudományegyetemen ugyancsak a Szemészeti Klinikán gyakornok, 1944-től tanársegéd. 1945-ben kinevezték adjunktusnak a Marosvásárhelyre költözött Orvosi Kar Szemészeti Klinikájára, ahol 1948–59 között előadótanár; 1959–78 között a szatmárnémeti kórház szemészeti osztályának vezető főorvosa nyugdíjazásáig. 1967-ben az OGYI-n megszerezte az orvostudományok doktora fokozatot.

Kutatási területei: a hályogműtét késői komplikációi, a szemtuberkulózis, a glaukóma patogenezise és műtéti kezelése, vascularis eredetű pseudoneuritis optica. Dolgozatai hazai és külföldi szaklapokban (EME Értesítő, Chirurgie, Buletin de Oftal­mologie, Oftalmologia, Dermato-Venerologia, Orvosi Szemle, Orvosi Hetilap, Archiv d’Oftalmologie) jelentek meg. Az Oftalmologia folyóiratnak megalakulásától szerkesztőségi tagja volt. 1972-ben megkapta az Ordinul Meritul Sanitar kitüntetést.

Több fejezetet írt a D. Manolescu szerkesztette Oftalmologia c. kézikönyvbe (Buk. 1958); társszerzője a Szemészet c. egyetemi kőnyomatos jegyzetnek (Mv. 1951; további kiadásai uo. 1954, 1957).

Barabás Béla – Péter Mihály – *Péter H. Mária (szerk.): A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. Bp. 1995.

(P. M.)