Szigeti Turmix

oldal nyomtatása Share

Szigeti Turmix – Máramaros­szigeten 1993-ban indult, hetenként megjelenő társasági lap. Kezdeményezői és alapítói *Rácz Miklós, Várady László, András Csaba, Benk Károly, Béres József, Bogdán Pál, Pataki Lehel, Román János és Rozsnai Bálint; főszerkesztője előbb *Rácz Miklós, 1997-től Várady László.

A lapban megjelenő írások szerzői foglalkoztak politikával, egészségügyi problémákkal, sporttal, beszámoltak a vidék magyar kulturális eseményeiről. 1993-ban bekapcsolódtak abba a mozgalomba, amelynek célja a történelmi Máramaros vármegye visszaállítása volt. Csiszár László a régi szigeti magyar családnevekkel foglalkozott, Mazalik Alfréd (egy időben parlamenti képviselő) Mára­marossziget magyar múltjának emlékeit, eseményeit elevenítette fel, *Rácz Miklós interjút készített Bodnáruk József főhadnaggyal, aki 1956-ban Temesvárom teljesített katonai szolgálatot, s mivel megtagadta a tűzparancsot a tüntető diákok ellen, 21 évre volt ítélve. A ~ folytatásokban közölte Elie Wieselnek Az éjszaka címmel megjelent, a zsidók deportálásának borzalmait megelevenítő könyvét.

A kis lélekszámú máramarosi magyarság azonban nem tudta anyagilag biztosítani a lap fennmaradását, ezért az 2003 tavaszán megszűnt, akárcsak később a helyi Hollósy Simon Művelődési Egylet időszaki lapja, az 1998-tól megjelenő, *Zahoránszky Ibolya szerkesztette Máramarosi Hírnök.

(Z. I.)