Szikszai Mária

oldal nyomtatása Share

Szikszai Mária (Mv., 1967. aug. 13.) – néprajzi szakíró. Középiskoláit Marosvásárhelyen, az Unirea Líceumban végezte, majd a BBTE-n szerzett egyetemi diplomát magyar–néprajz szakon (1991–96). Magiszteri oklevelét szocio- és etno­lingvisz­tikából (1998), valamint a bölcsészettudományok doktora címet ugyanitt (2004) szerezte meg. 1993-ban féléves részképzésen a brüsszeli egyetemen tanult (1993).

2005-től a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén előadó. Szerkesztésében jelent meg a *Kriza János Néprajzi Társaság 10. és 11. Évkönyve (Játék és kultúra. Kv. 2002 és Népi gyógyászat. Uo. 2003), valamint az Arany János Közalapítvány Határon Túli Magyar Tudományos Kutatásért Szakkuratórium 2001–2003. évi munkájáról tájékoztató kiadvány (Bp. 2003). 2007 óta az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságának titkára.

Első szakcikkét a kolozsvári *Szabadság közölte (1991), a továbbiakat a Keresztény Szó, Korunk, Lélek/jelen/lét, Művelődés, románul a Caie­tele Tranziţiei; tanulmányai jelentek meg a Csángó sorskérdések. II. (Újkígyós 1996), Csángósors (Bp. 1999), Európa közepe – Közép-Európa? (Szeged–Kecskemét 2000), Játék és kultúra (Kv. 2002), Népi gyó­gyászat (uo. 2003), Lenyomatok (uo. 2004), Kép, képmás, kultusz (Szeged 2006), Népi vallásosság a Kárpát-medencében. II. (Sepsiszentgyörgy–Veszprém 2007) c. kötetekben.

Önálló kötetei: Történetek története. Képiség és narráció a magas­művészet és népi kultúra között, avagy a homo narrans esete Szent Antallal (Mv. 2005); A *művészet antropológiája (Kv. 2009).

(D. Gy.)