Szilágyi Józsa Mária

oldal nyomtatása Share

Szilágyi Józsa Mária (Székely­udvarhely, 1937. szept. 26.) – nyelvészeti szakíró, *Józsa János (1901) leánya. Középiskoláit a kolozsvári 3. sz. Elméleti Líceumban végezte (1954), a Bolyai Tudományegyetemen szerzett orosz (1958), majd a Babeş–Bolyai Egyetemen francia–román szakos tanári diplomát (1973). 1958–59-ben Marosvásárhelyen középiskolai tanár, 1959–61 között kutató a Román Akadémia kolozsvári Nyelvtudományi Intézetében, 1961-től nyugdíjazásáig (1996) a marosvásárhelyi Tanárképző Főiskolán, majd a Műszaki Egyetemen tanársegéd, adjunktus; 1985–92 között a Színművészeti Főiskolán francia nyelvi óraadó is. 2004–2008 között a Sapientia EMTE-n előadótanár.

Első írásai a Korunkban jelentek meg 1961-ben; a román–orosz nyelvi kölcsönhatásokkal, a modern nyelvek oktatásának módszertani problémáival, Al. Odobescu, Antioh Cantemir irodalmi munkásságával foglalkozó tanulmányai főképp a Tanárképző Főiskola kiadványaiban (Lucrări Ştiinţifice. Vol. I–VI. Mv. 1969–93). Több orosz és francia főiskolai szöveggyűjteményt szerkesztett.

Egyetemi jegyzetei: Jelenkori orosz nyelv. Fonetika – lexikológia (Mv. 1974); Alaktan és mondattan (uo. 1976).

(D. Gy.)