Szlávik Ferenc

oldal nyomtatása Share

Szlávik Ferenc (Abrudbánya, 1876 – 1931. okt. 21. Székely­udvarhely) – irodalomtörténész. Középiskoláit a gyulafehérvári Mailáth Főgimnáziumban végezte, majd a kolozsvári egyetemen szerzett tanári oklevelet. Tanított Marosvásárhelyen, Csíksomlyón, Brassóban, Székely­udvarhelyen (itt 1928–30 között a Római Katolikus Főgimnázium igazgatója is).

Sorozatban közölte a Magyar Nyelvőrben (1910–15 között) az általa gyűjtött székelyföldi helyneveket, állatneveket, család- és gúnyneveket, tájszókat és szólásokat. A Régi Magyar Könyvtárban sajtó alá rendezte a Csíksomlyói iskoladrámák c. kötetet (Bp. 1913); szerkesztésében jelentek meg a marosvásárhelyi Római Katolikus Főgimnázium 1923–28 közötti Értesítői.

(D. Gy.)