Szolga Ferenc

oldal nyomtatása Share

Szolga Ferenc (Vargyas, 1874. márc. 29. – ?) – természettudományi szakíró. Középiskoláit a székely­keresztúri Unitárius *Gimnáziumban végezte (1892), majd a kolozsvári I. *Ferenc József Tudományegyetemen szerzett tanári képesítést s ugyanott doktorált is ásványtan–földtan szakcsoportból. 1915–18 között az egyetem ásványtani tanszékének adjunktusa. 1920 után a székely­keresztúri Unitárius *Gimnázium tanára, a helyi Kaszinó elnöke.

Szakcikkei és publicisztikai írásai több erdélyi lapban jelentek meg.

Kötetei: Adatok a Persányi-hegy­ség geológiai és etnográfiai ismeretéhez (Kv. 1901); A természetrajz pedagógiai jelentősége (h. é. n.); A hit és a természettudományok (h. é. n.).

(D. Gy.)